Eén op drie werkgevers heeft bedenkingen bij vergrijzing arbeidsmarkt

Menig werkgever maakt zich bezorgd over de vergrijzing van het personeelsbestand. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar MetLife bij meer dan tweehonderd bedrijfsleiders van Britse bedrijven.

Vastgesteld werd dat 54 procent van de ondervraagde bedrijven een verdere vergrijzing van het personeelsbestand verwacht, maar ook bleek dat 31 procent van de executives vreesde dat werknemers na de traditionele pensioenleeftijd niet meer het huidige productieniveau zouden kunnen halen.

Daarbij verwacht 10 procent van de executives ook een groter werkverlet bij de oudere werknemers, terwijl hun aanwezigheid volgens 6 procent de rekrutering en carrière-ontwikkeling zal belemmeren.“Uit het onderzoek blijkt dat 32 procent van de bedrijfsleiders van mening dat hun organisatie een positieve opstelling heeft tegenover oudere werknemers,” zegt Tom Gaynor, directeur arbeidsbescherming bij MetLife. “Daarentegen maakt 54 procent gewag van een neutrale opstelling, terwijl 12 procent toegeeft dat werknemers in het algemeen een negatieve houding hebben tegenover oudere collega’s.”

Hoewel in het algemeen een positieve houding tegenover oudere werknemers kan worden opgetekend, toont het onderzoek volgens Gaynor aan dat er nog altijd een negatieve onderstroom met onterechte vooroordelen dient te worden opgemerkt.Gaynor benadrukt dat bedrijfsleiders een sturende functie hebben en dan ook van een positieve houding moeten getuigen tegenover de demografische verschuivingen die op de werkvloer steeds meer zullen worden opgemerkt.

“Er dient over gewaakt te worden dat vooroordelen of negatieve verwachtingen geen problemen zouden kunnen opleveren om een efficiënte omgeving met oudere werknemers uit te bouwen,” voert hij aan.

“Oudere werknemers kunnen in werkelijkheid immers een belangrijke meerwaarde bieden en zouden dan ook niet als een probleem mogen worden bekeken, maar wel erkend moeten worden als een mogelijke oplossing voor vele uitdagingen op de werkvloer.” (mah)

Meer