Een Belgisch huishouden bezit gemiddeld 134 batterijen

Het voorbije jaar zijn in België 3.357 ton gebruikte batterijen ingeleverd. Dat betekende een daling met 7 procent tegenover het jaar voordien. Ondanks die achteruitgang, die aan de impact van de coronacrisis moet worden toegeschreven, blijft België bij de inzameling en recyclage van batterijen een Europees leider.

Dat zegt Bebat, de organisatie die instaat voor de inzameling van batterijen in België.

Lockdown

Bebat merkt op dat de uitbraak van de coronacrisis ook op de inzamelingen van batterijen een impact heeft gehad. ‘Een groot deel van de inzamelpunten was tijdelijk gesloten door de lockdowns die werden ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan’, luidt het.

Het bedrijf wijst er daarbij op zelf een televisiecampagne te hebben gelanceerd waarbij aan het publiek werd gevraagd om gedurende enkele maanden geen batterijen in te leveren, zodat overbelaste inzamelpunten zoals voedingswinkels, recyclageparken en scholen zouden worden gespaard.

‘Daarnaast moest worden vastgesteld dat de verkoop van nieuwe batterijen nog steeds toeneemt’, aldus nog Bebat. ‘Dat was vooral te wijten aan een reeks niet-herlaadbare soorten – zoals alkaline en lithium batterijen – die een groeiend gebruik lieten optekenen.’

‘Maar ondanks de daling het voorbije jaar bleef de inzameling op een hoog niveau’, aldus nog Bebat. ‘Sinds de lancering van de campagne een kwarteeuw geleden, kon slechts twee keer een beter resultaat worden opgetekend.’

Grondstoffen

Uit de cijfers van Bebat blijkt verder dat in België elk jaar 253,3 miljoen batterijen op de markt worden gebracht. Er zijn daarbij 76,4 miljoen exemplaren ingebouwd in apparaten, naast 176,7 miljoen losse batterijen. Elke Belg koopt gemiddeld 22 batterijen per jaar. Een Belgisch gezin bezit gemiddeld 134 batterijen, met inbegrip van 30 lege exemplaren.

Verder benadrukt Bebat 90 procent van alle gebruikte batterijen te verzamelen. Per honderd kilogram huisvuil wordt nog slechts minder dan één batterij aangetroffen. De inzameling gebeurt voor 35 procent bij bedrijven en voor 28 procent in recyclageparken. De andere inzamelkanalen zijn retail (19 procent), scholen (9 procent) en ontmantelingscentra (9 procent).

De ingezamelde batterijen bevatten onder meer 3 ton lithium, 16 ton kobalt, 100 ton nikkel, 167 ton lood, 369 ton zink en 738 ton ijzer.

Bebat benadrukt tenslotte dat inmiddels 3.674 bedrijven zich hebben geëngageerd om gebruikte batterijen terug te nemen. Het voorbije jaar is die groep nog met 377 partners aangegroeid.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20