Economie VS schept minder jobs dan verwacht: roep om stimulusplan neemt toe

Op de Amerikaanse arbeidsmarkt kwamen er 245.000 jobs bij in november, zo blijkt uit een nieuw banenrapport. Dat is beduidend minder dan de 440.000 tot 460.000 jobs die analisten verwacht hadden.

De werkloosheidsgraad daalde van 6,9 naar 6,7 procent. Dat is wel volgens de verwachtingen.

Economen schrijven de trage banengroei toe aan een zeer voorzichtig aanwervingsbeleid bij de werkgevers en een toenemend aantal ontslagen als gevolg van de coronacrisis. Het is ook mogelijk dat lokale coronamaatregelen ertoe leiden dat er minder gesolliciteerd wordt.

Dat tegelijkertijd de werkloosheidsgraad daalt, heeft te maken met het fenomeen dat minder Amerikanen zich nog aanbieden op de arbeidsmarkt. De niet-werkenden die niet actief een job zoeken, worden niet meer als werkloze geregistreerd.

Wall Street juicht, dorpsstraat lijdt

De Amerikaanse economie zit in deze coronatijden vol contrasten. Terwijl de beurzen het ene record na het andere breken, zitten almaar meer gezinnen in moeilijke papieren. Dat blijkt onder meer uit de fors toegenomen vraag naar gratis voedselpakketten, waarvoor het op sommige plaatsen urenlang aanschuiven is met de auto.

De totale werkgelegenheid ligt in de VS nog steeds bijna 10 miljoen jobs lager dan in februari, voor de coronacrisis in alle hevigheid uitbrak. De nieuwe cijfers verhogen de druk op het Amerikaanse Congres om het eindelijk eens te raken over een omvangrijk stimuluspakket.

De Amerikaanse beurzen reageerden nauwelijks op de nochtans ontgoochelende jobcijfers. Mogelijk anticiperen beleggers op dat stimulusplan, of op bijkomende steun van de Amerikaanse centrale bank.

Lees ook: Fed bezorgd om impact coronacrisis op economie

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20