Easyvest: ‘we willen pensioenopbouw toegankelijker maken’ 

Geschreven met input van Easyvest

De technologie staat niet stil in de financiële sector en dat zorgt ervoor dat zich nieuwe spelers aandienen. Financieel adviseur Easyvest, dat in 2016 het levenslicht zag, is daar één van zeker nu de instelling door de FSMA is erkend als vermogensbeheerder. We spraken met één van de oprichters Matthieu Remy om een beter zich te krijgen waarvoor de jonge onderneming staat.

Wat doet Easyvest precies? 

Matthieu Remy: We zijn een financieel adviseur met zware digitale voet, een fintech in het jargon. Onze doelstelling is Belgen te helpen op een eenvoudige manier een beleggingsportefeuille en pensioenplan op te bouwen en tegelijk een mooie return te genereren. We proberen om het hele proces, dat normaal vrij ingewikkeld is, zo gemakkelijk mogelijk te maken. En we hebben het hele proces zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Tegelijk hebben we ook voor een direct menselijke link gezorgd. Onze klanten kunnen direct met adviseurs in contact treden, telefonisch, via whatsapp, chat enzovoort. We zijn gemakkelijker toegankelijk dan bij een traditionele financiële instelling.

En hoe slaagt u erin een aantrekkelijk rendement te realiseren?

Matthieu Remy: Historisch gezien heeft de indexbenadering, waar wij voorstander van zijn, het gemiddeld jaarlijks 2% beter gedaan dan de aanpak van traditionele fondsbeheerders.

Als dat over de lange termijn wordt gespreid, loopt het verschil dan ook sterk op. Enerzijds is de index aanpak goedkoper (onder meer dankzij onze doorgedreven automatisering) waardoor je gemiddeld al jaarlijks 1 % wint. Anderzijds zorgen de vaak ongelukkige beslissingen van actieve beheerders voor een jaarlijks verlies van gemiddeld 1%.
We zijn immers passieve beleggers en geloven sterk in indexgedreven strategiëen met ETF’s. We gaan er immers van uit dat niemand de markt kan kloppen. We houden ons dan ook niet bezig met stockpicking of markettiming. 

U doet dus beter dan de markt aan de hand van ETF’s?

Matthieu Remy Neen het zit zo : De indexbenadering die wij voorstellen levert dezelfde performance op dan de globale markt. Het zijn de actieve beheerders die gemiddeld 2% minder dan de markt scoren.
De meeste van onze concullega’s die actief beheren doen aan stockpicking en geloven dat ze de markt kunnen verslaan. Daar geloven we niet in. De beurs zou je kunnen vergelijken met een casino of een kansspel op grote schaal. De eigenaar van het casino heeft statitisch bekeken een grotere kans om te winnen dan de klant. En op de beurs is dat eigenlijk hetzelfde: wie de markt koopt doet het statistisch beter dan degene die de markt probeert te kloppen. 

Doet u hetzelfde met het obligatiegedeelte?

Matthieu Remy: Hetzelfde geldt voor obligaties. Om het risico van de portefeuille te verminderen moeten we het aandelengedeelte aanvullen met activa die minder risicovol zijn. En voor een Belgische belegger is dat een Duitse staatsobligatie van 3 maanden want dit papier is veiliger dan cash. We kunnen echter niet enkel deze obligaties kopen, zeker nu het rendement negatief is. Uiteindelijk kopen schulden van 19 landen uit de eurozone: we kopen met andere woorden de gehele markt voor Europees staatspapier. Op lange termijn zouden deze obligaties jaarlijks gemiddeld 3% moeten opleveren. De jaarlijkse return schommelt tussen -6 en +9% maar bij aandelen is de variatiezone -45% tot 55% per jaar. 

Hoe bepaalt u de verschillende risicoprofielen? 

Matthieu Remy: We hebben 10 verschillende klantenprofielen met 10 risicoprofielen die van 1 tot 10 gaan. 10 is 100% aandelen en 1 heeft 10% aandelen en 90% obligaties in de portefeuille. De belangrijkste vraag die we aan klanten stellen, is hoeveel de waarde van de portefeuille maximaal per jaar mag dalen. Is het antwoord 15% dan komt dit overeen met een verdeling van 50% aandelen en 50% obligaties. Zeggen ze 30% dan zal de portefeuille 100% uit aandelen bestaan en bij 3% is dat 10% aandelen en 90% obligaties. We zijn zeer mathematisch ingesteld en alles is met elkaar verbonden: het potentiële verlies, de allocatie en het verwachte rendement. Als je één van de drie geeft, kan ik meteen de andere twee bepalen. 

Welk type klanten zoekt u en wie zijn uw klanten?

Matthieu Remy: We hebben vier types van klanten waarvan twee grote segmenten. Enerzijds zijn er de gepensioneerden die vroeger meer dan 15 à 20 jaar klant zijn geweest bij een private bank. Hun bankiers hebben niet per se de financiële crises van 2008 of covid voorspeld, hebben het niet beter gedaan dan de markt en zijn vaak duur.

Die klanten willen een eenvoudiger beheer dat ze makkelijker kunnen begrijpen. Dit type van klant belegt gemiddeld tussen de 250.000 tot 1 miljoen EUR en wil graag een jaarlijkse rente op dit kapitaal. Anderzijds zijn er de jongere klanten tussen de 30 à 40 jaar die nog werken en spaargeld beginnen opbouwen en accumuleren. Deze groep begint eigenlijk kapitaal voor hun pensioen op te bouwen. Ze beginnen met een rekening van ongeveer 50.000 EUR, hoewel het minimum om bij ons klant te worden 5.000 euro bedraagt. En elk jaar voegen ze zo’n 15.000 euro extra toe door elke maand een deel van hun salaris te storten. 

En wat met de andere twee types van klanten?

Matthieu Remy: Die behoren tot de extremen van de net aangestipte twee grote segmenten. Bij de groep gepensioneerde klanten wordt rond de leeftijd van 65 à 70 jaar steeds meer gevraagd voor patrimoniaal beheer met het oog op het nalatenschap. We helpen hen hun vermogen beter te structuren zodat een vlotte overdracht kan plaatsvinden. De beleggingen veranderen niet maar het omhulsel als het ware wordt in een ander kleedje gestoken. Het zijn over het algemeen iets grotere bedragen omdat de houders iets ouder zijn dan gemiddeld. En de andere groep bestaat uit bedrijfsleiders die een managementvennootschap hebben en dat zijn er vandaag steeds meer. Via de vennootschap kan de bedrijfsleider een IPT-groepsverzekering opstarten zodoende te sparen voor zijn pensioen. Het structureren van een dergelijk product doen we veel omdat we historisch gezien veel bedrijfsleiders onder onze klanten tellen.

U maakt ook gebruik van algoritmen. Hoe gebeurt dat in de praktijk?

Matthieu Remy: We werken met drie types van algoritmen. Het eerste algoritme zal ons helpen om het risicoprofiel te bepalen want niet elke belegger kan op de vraag antwoorden hoeveel de portefeuille jaarlijks mag dalen. We stellen dan andere vragen zoals de beleggingshorizon, leeftijd, de achterliggende doelstellingen van de beleggingen, enzovoort. We kunnen tot 80 verschillende vragen stellen, alles met als doel het juiste profiel samen te stellen. En we hebben een algoritme dat ons helpt om al deze data te verwerken en een aanbeveling te doen. Het tweede algoritme gaat dan weer aan de hand van wiskundige modellen de mogelijke marktrichting voorspellen na het berekenen van ontelbare marktscenario’s. Er wordt gekeken naar het mediaanscenario met een kans van 50% dat het zich voordoet, en naar extremere scenario’s met een kans van slechts 10% dat het zich voordoet, om een beter inzicht te krijgen in de relatie tussen het risico op verlies en het mogelijke rendement op de investering.

En het laatste algoritme zal onze financiële beslissingen sturen wanneer we onze portefeuille moeten herbalanceren. 

Wat zijn de ambities van Easyvest?

Matthieu Remy: Een speler te worden waar Belgen die denken aan het financieel voorbereiden van hun pensioen meteen aan denken. Die pensioenvoorbereiding is een vraag die iedereen zich op een bepaald ogenblik stelt. Vaak gebeurt dat rijkelijk laat omdat de meeste mensen daar nog niet willen aan denken, er vanuit gaan dat er tijd genoeg voor is en het daarenboven complex is. Onze doelstelling is om dit alles onder meer dankzij technologie toegankelijker en eenvoudiger te maken zodat mensen er vroeger aan beginnen. Vandaag tellen we 1250 klanten en beheren we 85 miljoen EUR en de doelstelling is om de komende vijf jaar deze cijfers elk jaar te verdubbelen. 

U kreeg recent een licentie om vermogensbeheerder te worden. Wat betekent dat in de praktijk voor uw onderneming?

Matthieu Remy: 

Tijdens het process die we doorgingen om onze licentie te bekomen, konden we zelf definiëren hoe we de rekeningen in de toekomst wilden openen en beheren. En dit vooral zo toegankelijk mogelijk maken voor onze klanten. Zo hebben we bijvoorbeeld de e-signature kunnen toepassen op alle nodige documenten. Dergelijke processen laten ons toe om efficiënter te werken en dus lagere beheerskosten voor te stellen dan het gemiddelde in de sector.

Deze licentie geeft ons ook de mogelijkheid om discretionnair beheer voor te stellen, dwz dat wij een mandaat hebben om alle verrichtingen (aankoop, verkoop) uit te voeren voor onze klanten.

Meer