Duitsland legt legalisering cannabis voor aan Europese Commissie

In Duitsland moeten de productie, distributie en verkoop van beperkte hoeveelheden cannabis gelegaliseerd worden. Dat heeft Karl Lauterbach, de Duitse minister van Volksgezondheid, gezegd. Lauterbach benadrukte dat Duitsland met het decriminaliseren van cannabis een efficiëntere bescherming van jongeren op het oog heeft, maar tegelijkertijd ook de volksgezondheid verder wil verbeteren.

De legalisering van cannabis voor recreatief gebruik is een belangrijk agendapunt van de Duitse regering, die in december vorig jaar aantrad. De Duitse plannen kunnen door de Europese Commissie echter nog steeds worden geblokkeerd.

Verkiezingsbelofte

Tijdens de jongste parlementsverkiezingen schoven vooral Die Grünen en de Freie Demokratische Partei de legalisering van cannabis voor recreatief gebruik als een belangrijk agendapunt naar voor. Daarbij hoopten deze partijen vooral bij jonge kiezers aan populariteit te winnen.

Karl Lauterbach, lid van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), wees er echter op dat de geplande legalisatie niet aan een levenswijze is gelinkt, maar een initiatief is om het Duitse drugsbeleid efficiënter te maken. Een legale verkoop van cannabis moet immers de inkomsten van de zwarte markt ondermijnen.

Indien de huidige plannen kunnen worden doorgezet, zal in Duitsland voortaan iedere burger van minstens achttien jaar oud maximaal twintig tot dertig gram cannabis voor eigen gebruik in zijn bezit mogen hebben.

Er wordt ook gewerkt aan een nieuw wettelijk kader, waardoor alle cannabis die in Duitsland wordt verkocht of geconsumeerd, ook in het land zelf zal moeten worden geproduceerd. Daarbij zou elke producent en distributeur van cannabis ook een speciale vergunning moeten hebben.

Het is echter niet zeker of er ook een formeel wetsontwerp rond de legale verkoop van cannabis zal komen. “Dat zal door de Europese Commissie worden bepaald”, merkt de nieuwssite Euractiv op. “Het blijft onduidelijk of de plannen van de Duitse regering met de wetgeving van de Europese Unie in overeenstemming zijn.”

“De Europese Unie heeft verscheidene internationale overeenkomsten gesloten waarin de ondertekenaars zich ertoe verbinden commerciële activiteiten in verband met drugs – buiten de medische of wetenschappelijke sector – te mijden.”

“Indien de Europese Commissie zou oordelen dat een wet over de legalisering van cannabis met die verbintenissen niet in overeenstemming is, zou Duitsland mogelijk met een inbreukprocedure kunnen worden geconfronteerd.”

Open debat

“Duitsland wil het debat over deze kwestie heel open benaderen”, benadrukte Lauterbach echter. “Het ontwerp zal aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Pas wanneer daarop een antwoord is geformuleerd, zal daadwerkelijk eventueel een wetsontwerp worden ingediend.”

“Momenteel is er een gebrek aan precedenten voor de vraag of een lidstaat cannabis kan legaliseren en toch binnen de wettelijke kaders van de Europese Unie kan blijven”, merkt Euractiv daarbij nog op. “In Nederland bijvoorbeeld zijn de verkoop en gebruik van het product niet legaal, maar worden slechts gedoogd en dus in de praktijk niet vervolgd.”

Twee jaar geleden besliste de United Nations Commission on Narcotic Drugs (UNCND) om cannabis uit de lijst met zwaar verslavende stoffen, een overeenkomst uit het begin van de jaren zestig van de voorbije eeuw, te verwijderen. Die overeenkomst zou in de weg van de Duitse plannen kunnen staan.

Duitsland voert echter aan dat de legalisering het cannabisgebruik zal doen dalen en het product minder gevaarlijk en waarschijnlijk minder verslavend zal maken. “De Duitse plannen zijn dan ook compleet in overeenstemming met de internationale wetgeving”, verduidelijkte Lauterbach.

“Duitsland wordt momenteel met een bloeiende zwarte markt voor cannabis geconfronteerd”, motiveerde Lauterbach het initiatief van de regering. “De preventieve maatregelen tegen drugsverslaving van de voorbije jaren hebben weinig tot geen effect gehad.”

“We moeten ons drugsbeleid updaten. De decriminalisering van het product moet ervoor zorgen dat het cannabisgebruik binnen de wettelijke grenzen van de overheid blijft en niet ongecontroleerd op de zwarte markt terecht komt.”

(fjc)

Meer