Wereld telt meer dan 200 miljoen cannabisgebruikers; populariteit blijft toenemen

Twee jaar geleden werden in de wereldwijde bevolking tussen vijftien en vierenzestig jaar 209 miljoen gebruikers van cannabis geteld. In die populatie blijkt dus inmiddels meer dan 4 procent een gebruiker van de drug te zijn. Dat staat in een rapport van het UN Office on Drugs and Crime (UNODC).

Deze cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat het gebruik van cannabis wereldwijd verder blijft toenemen. Tien jaar voordien werden 170 miljoen gebruikers geteld. Dat kwam toen overeen met een aandeel van 3,8 procent in de wereldwijde populatie. Wanneer alle drugs samen worden gerekend, was er eind vorig decennium over de hele wereld sprake van 289 miljoen gebruikers.

Legalisering

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat het gebruik van cannabis het voorbije decennium een sterkere toename heeft gekend dan de toename van de wereldbevolking. Het gebruik van de drug kent dan ook nog altijd een stijgende populariteit.

Daarbij wordt opgemerkt dat de legalisering van de drug in een aantal landen het dagelijks gebruik van cannabis blijkt te hebben opgedreven. Wel wordt gewag gemaakt van een aanzienlijk regionaal verschil. Het grootste verbruik wordt opgemerkt in Noord Amerika, Australië-Nieuw Zeeland en West-Afrika.

“Tevens moet worden vastgesteld dat bij jongeren een grotere interesse voor cannabis aanwezig is”, stippen de onderzoekers nog aan. “In de leeftijdscategorie tussen vijftien en zestien jaar blijkt 5,8 procent een gebruiker zijn.”

“Dit kan echter belangrijke consequenties hebben. Wetenschappelijke literatuur heeft immers uitgewezen dat een vroege kennismaking met drugs het ontwikkelende brein van de adolescent beïnvloedt.”

“Een vroege kennismaking leidt bovendien later vaak ook tot een regelmatige consumptie. Een vroege kennismaking en een regelmatig gebruik wordt tevens in verband gebracht met depressieve neigingen en gedachten over zelfmoord.”

Lockdowns

Marokko is volgens het rapport de grootste producent van cannabis in de wereld, gevolgd door Afghanistan, Spanje, Nederland en Pakistan. De wereldwijde populatie cannabisgebruikers bestaat voor twee derde uit mannen, maar dat niveau blijkt tussen verschillende regio’s aanzienlijke variaties te vertonen. “In landen met hogere inkomens lijkt die genderkloof te verkleinen”, zegt het rapport.

De onderzoekers merken nog op dat de uitbraak van de coronapandemie ook op het gebruik van cannabis een impact heeft gehad. “In het algemeen bleek de consumptie van cannabis relatief ongevoelig te zijn voor de veranderingen die de uitbraak van het virus teweeg heeft gebracht, maar bij regelmatige gebruikers kon toch een invloed worden ervaren”, luidt het.

“Deze groep blijkt sneller geneigd om een toegenomen consumptie te melden, terwijl occasionele gebruikers vaak van een vermindering of gewag maken of zelfs helemaal stoppen. Ook jongeren lijken sneller van een hoger gebruik melding te maken. Lockdowns blijken bovendien tot een verhoogde thuisteelt van het product te hebben gezorgd.”

Cannabis blijft wereldwijd met voorsprong de meest populaire drug. Daarbij wordt opgemerkt dat het product bovendien het voorbije decennium ook gevoelig sterker is geworden. Daarbij moest een stijging van de niveaus tetrahydrocannabinol (THC) – de stof die de hallucinogene effecten veroorzaakt – worden vastgesteld.

“Dat leidt ook tot een toename van de psychische aandoeningen”, voert het rapport nog aan.

(jvdh)

Meer