Duitsland heeft weldra vloot van één miljoen elektrische wagens

In Duitsland rijden bijna één miljoen wagens met een exclusief elektrische aandrijving rond. Dat niveau zal wellicht al in de eerste weken van volgend jaar kunnen worden gehaald. Dat heeft de Duitse mobiliteitsexpert Ferdinand Dudenhöffer gezegd. Hij waarschuwde daarbij wel dat er een aantal obstakels dreigen op te duiken die de verdere groei zouden kunnen afremmen.

In Duitsland konden volgens het Kraftfahrt-Bundesamt, de Duitse federale autoriteit voor het autovervoer, eind september 840.645 wagens met een exclusief elektrische aandrijving worden geteld. De twee daaropvolgende maanden werden nog eens 94.761 nieuwe inschrijvingen gemeld.

Maar Ferdinand Dudenhöffer merkt daarbij op dat er ook wagens worden uitgeschreven, onder meer door een verkoop in het buitenland of door ongevallen. Op die manier werden tijdens het derde kwartaal ongeveer 21.000 elektrische auto’s uitgeschreven.

Afschaffing premies

Een extrapolatie maakt duidelijk dat tijdens de maand meer dan 86.000 nieuwe elektrische wagens zouden moeten worden ingeschreven om de grens van één miljoen exemplaren in het Duitse verkeer te overschrijden. Dat is volgens experts echter bijzonder onwaarschijnlijk.

De verkoop zou dan immers nagenoeg een verdubbeling moeten kennen tegenover de maand december van vorig jaar, toen ook al sterke prestaties konden worden gemeld. Toch worden ook voor de maand december van dit jaar sterke statistieken verwacht. In de toekomst worden de Duitse subsidies immers sterk teruggeschroefd.

“Enerzijds zullen de dealers alles in het werk stellen om hun klanten zoveel mogelijk toe laten alsnog van de hogere premies voor de aankoop van een elektrische wagen te genieten”, beklemtoont Thomas Packruhn, vice-voorzitter van het Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, de Duitse federatie van autohandelaars en garagisten.

“Auto’s die nog niet verkocht zijn, zullen bovendien misschien door de dealers zelf worden geregistreerd om na nieuwjaar klanten alsnog van de fiscale korting te kunnen laten genieten.”

Het feit dat de Duitse subsidies voor de aankoop van elektrische wagens na nieuwjaar worden verminderd, dreigt volgens Dudenhöffer tot een duidelijke vertraging van de verkoop te zullen leiden. Volgens hem zal zelfs de doelstelling van de Duitse regering op langere termijn in het gedrang komen.

De Duitse overheid wil eind dit decennium een vloot met 15 miljoen elektrische elektrische wagens kunnen melden. Het is volgens Dudenhöffer echter ten stelligste de vraag of die ambities zullen kunnen worden gerealiseerd.

Ineenstorting plugin hybrides

Na de afschaffing van de premies verwacht Dudenhöffer naar eigen zeggen ook een ineenstorting van de markt voor plugin hybrides. “Bij de elektrische wagens zal het prijsgevoelige segment van de kleinere modellen onder de verlaagde premie het meest hebben te lijden”, merkt de expert op.

“Bovendien moet er rekening worden gehouden met de hogere prijzen voor elektriciteit en de stijgende kosten voor de fabricage van batterijen. Ook met inbegrip van plugin hybrides zullen tegen eind dit decennium in Duitsland wellicht slechts ongeveer 7,2 miljoen elektrische wagens zijn ingeschreven.”

Ook het accountantskantoor Deloitte stelt zich sceptisch op. “Indien de elektriciteitsprijzen op dit hoge niveau blijven, zullen er tegen het einde van dit decennium in Duitsland slechts 7,6 miljoen elektrische wagens rijden”, betoogt Harald Proff, autospecialist bij Deloitte.

“Om het gestelde doel toch te bereiken, zullen er na volgend jaar verdere maatregelen van de overheid en ook van de bedrijven absoluut noodzakelijk zijn.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20