Duurdere batterijen bedreiging verkoop elektrische wagens

De kostprijs van batterijen voor elektrische wagens heeft dit jaar een sterke toename laten optekenen. Dat is te wijten aan stijgende prijzen voor grondstoffen en batterijcomponenten. Dat zegt een rapport van Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Er is nu sprake van een kost van 151 dollar per kilowattuur. Dat betekent een stijging met 7 procent tegenover vorig jaar.

Er wordt gewag gemaakt van de eerste prijsstijging sinds Bloomberg begin vorig decennium de cijfers begon op te volgen. Tevens wordt gewaarschuwd dat deze evolutie de uiteindelijke prijspariteit tussen elektrische voertuigen en wagens met verbrandingsmotoren zal vertragen.

Kobalt

De gemiddelde prijzen hadden volgens het rapport dit jaar nog hoger kunnen liggen, maar dat kon worden vermeden door het toenemend gebruik van lithium-ijzer-fosfaat (LFP) als alternatief voor de traditionele batterijen op nikkel-mangaan-kobalt (NMC).

Steeds meer fabrikanten blijken de overstap, waardoor de batterijen 20 procent goedkoper zouden worden, te maken. Dat is vooral te danken aan het feit dat voor LFP-batterijen geen kobalt, een van de grondstoffen die dit jaar sterk in prijs is gestegen, noodzakelijk is.

Er is al wel een grotere batterijproductie aangekondigd, maar die vooruitzichten op een schaalvergroting hebben de markt nog niet kunnen beïnvloeden. Bloomberg zegt dan ook te verwachten dat de prijzen ook volgend jaar verder zullen blijven oplopen. Er zal volgens het rapport daarbij met een gemiddelde prijs van 152 dollar per kilowattuur rekening moeten worden gehouden.

Prijspariteit

Pas over twee jaar zullen volgens Bloomberg de kosten van de batterijen weer een daling vertonen. Op dat ogenblik zal immers op een grotere capaciteit bij de ontginning en raffinage van lithium kunnen worden beroep gedaan.

Volgens het rapport zal de prijs van batterijen over vier jaar tot het niveau van 100 dollar per kilowattuur zijn gedaald. Dat niveau wordt algemeen beschouwd als het punt waarop er van een prijspariteit tussen elektrische voertuigen en wagens met verbrandingsmotoren zou kunnen worden gesproken.

De onderzoekers wijzen er nog op dat de statistieken tonen hoe ver de recente prijspieken de betaalbaarheid van elektrische voertuigen hebben teruggedrongen. Amper een jaar geleden voorspelde Bloomberg immers nog dat de batterijkosten over twee jaar onder de 100 dollar per kilowattuur zouden dalen.