Akio Toyoda: “Er blijven twijfels over elektrische wagens, maar weinigen spreken zich uit”

De wereldwijde autosector telt een zwijgende meerderheid die zich afvraagt of het wel zinvol is om alle troeven voor de toekomst in te zetten op elektrische voertuigen. Dat heeft Akio Toyoda, president van de Japanse autobouwer Toyota, gezegd. Toyoda zegt ook zelf tot deze stille meerderheid te behoren en voert aan dat elektrische wagens slechts één van de mogelijke opties – naast hybride voertuigen en auto’s op waterstof – zijn.

Omdat er nog geen vaststaand antwoord is verkregen, mag de sector zich volgens Toyoda niet tot één optie beperken.

Waarom is dit belangrijk?

De opmerkingen van Toyoda weerspiegelen een toenemend onbehagen rond de snelheid van de transitie in de autosector naar de elektrische aandrijving. De autofabrikanten investeren massaal in de bouw van elektrische voertuigen, maar daarbij ontvouwen zich ook een aantal knelpunten, zoals onderbrekingen in de leveringen van onderdelen en grondstoffen. Bovendien groeit enige onrust over de sterke prijsstijgingen van elektrische wagens, die potentiële kopers zouden kunnen afschrikken.

Een divers aanbod: “Vele autospecialisten stellen zich de vraag of elektrische wagens voor de toekomst van de sector wel het enige antwoord zijn”, beklemtoonde Toyoda. “Maar omdat de opkomst van de elektrische aandrijving de huidige trend lijkt, durven ze die twijfels niet luidop naar buiten brengen.”

  • Grote rivalen zoals General Motors en Honda hebben al streefdatums voor de lancering van een exclusief elektrische vloot naar voor geschoven, maar Toyota houdt vast aan een divers aanbod, waarin ook hybride wagens en auto’s op waterstof kunnen worden aangetroffen.
  • Hybrides zijn volgens Toyota een interessante oplossing zolang het netwerk aan oplaadstations voor elektrische wagens wereldwijd nog verder moet worden uitgebouwd en dit type voertuigen nog altijd met een hoge aankoopprijs moet afrekenen.
  • Toyoda zegt de voorbije jaren herhaaldelijk te hebben geprobeerd zijn standpunten tegenover andere belanghebbenden, waaronder ook vertegenwoordigers van de autoriteiten, duidelijk te maken. Maar dat blijkt volgens zijn getuigenis niet altijd eenvoudig te zijn geweest.

Massale doorbraak niet voor morgen: Het marktaandeel van elektrische wagens is de voorbije jaren sterk gegroeid, maar dat mag volgens experts niet worden veralgemeend.

  • Deze groei zou immers vooral zijn te danken aan een aantal specifieke locaties, zoals Californië, waar er voor elektrische wagens meer mogelijkheden zijn, gekoppeld aan een publiek dat van een grotere interesse in de technologie blijkt geeft.
  • Dit fenomeen weerspiegelt volgens de consulenten echter nog geen algemene trend. Op andere locaties, zoals op het Amerikaanse platteland, blijft volgens hen de interesse voor elektrische wagens nog heel beperkt.
  • Volgens vele experts zal een massale doorbraak van de elektrische auto nog geruime tijd op zich kunnen laten wachten. “Verbrandingsmotoren, samen met diverse vormen van hybride technologieën, zullen nog vele jaren een belangrijk deel van de autoverkoop voor hun rekening nemen”, stippen zij aan.

Impact op korte termijn: Akio Toyoda wijst er daarbij nog op dat elektrische wagens niet de enige manier zijn om de emissies van het autoverkeer te beperken.

  • “Hybrides kunnen eveneens een belangrijke impact hebben”, beklemtoont hij. “Het is cruciaal om onmiddellijke resultaten te genereren. Hybrides hebben de opportuniteit om de uitstoot op korte termijn in sterke mate te reduceren.”
  • Sommige analisten vrezen dat Toyota door de voorzichtige houding van zijn topman bij de overstap naar het elektrisch tijdperk achterop zou kunnen geraken. Toyoda wijst er echter op dat de Japanse constructeur met alle mogelijke toepassingen – met inbegrip van elektrische wagens – rekening houdt.
  • Hij voegt eraan toe dat steeds meer partijen – binnen de autosector en bij de overheden – overtuigd beginnen te raken van de mogelijkheden die alternatieven, zoals wagens op waterstof, kunnen bieden.

Akio Toyoda staat met zijn afwachtende houding tegenover elektrische wagens volgens de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal trouwens niet helemaal alleen. Ook een aantal andere Japanse fabrikanten, zoals Mazda en Nissan, nemen relatief terughoudende stellingen in. 

(fjc)

Meer
Auto