Drie maanden na de introductie heeft Israël de vaccinatiepas niet meer nodig

Afgelopen dinsdag konden Israëli’s hun vaccinatiepaspoort van hun telefoon verwijderen. Zij zullen het niet langer nodig hebben om toegang te krijgen tot bars, bioscopen of sportscholen. Bijna 60 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd en de epidemie in het land lijkt geleidelijk aan te verdwijnen.

Israël was het eerste land dat een ‘groen paspoort’ aanbood aan zijn volledig gevaccineerde burgers. Hoewel de meeste landen er nu een hebben of overwegen een te introduceren, werd dit gezondheidscertificaat destijds helemaal niet zo goed ontvangen. Volgens velen was het paspoort een inbreuk op de vrijheid om zelf te bepalen of u wilt gevaccineerd worden, want ‘wie dat niet doet, wordt uit het openbare leven geweerd.’

In feite hebben de certificaten, die begin maart werden gelanceerd, toen de eerste Israëli’s hun tweede dosis van het vaccin ontvingen, bijgedragen tot de heropening van de economie. Etablissementen die al maanden gesloten waren, konden hun deuren slechts voor een beperkt aantal mensen heropenen. Toen de gezondheidssituatie in het land verbeterde, was er steeds minder vraag naar paspoorten. Zelfs kinderen die aanvankelijk niet in het vaccinatieprogramma waren opgenomen en dus geen paspoort hadden, werden toegelaten.

Afschaffing Paspoort

1 juni was dus de datum waarop het groene paspoort werd afgeschaft, samen met de nog steeds geldende beperkingen voor de economie. En voor een goede reden, de Covid-19-pandemie is praktisch uitgestorven in het land. Op zondag 30 mei werden er 21.000 tests uitgevoerd, waarvan er vier positief waren. Bovendien liggen er momenteel minder dan 100 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Dus het leven is weer normaal in Israël, of bijna. Toerisme is nog steeds verboden, behalve voor kleine groepen bevoorrechte mensen. Maskers zijn ook nog steeds verplicht op sommige openbare plaatsen, zoals winkels. Maar zoals in de Verenigde Staten overweegt Israël deze verplichting in de komende dagen te laten vallen.

Lessen van het paspoort

Veel landen zijn inmiddels overgeschakeld op vaccinpaspoorten en verschillende andere landen, waaronder België, overwegen om ze in te voeren. Welke lessen kunnen zij trekken uit de Israëlische ervaring?

  • Het paspoort is geen vorm van sociale controle. Velen vreesden dat het certificaat voor onbepaalde tijd zou worden verlengd om de bevolking te reguleren. De Israëlische ervaring leert dat zodra het niet meer nodig is, het gewoon wordt opgegeven.
  • Het werkt om de economie te heropenen. Cafés, restaurants, bioscopen en andere etablissementen hebben de broodnodige extra inkomsten kunnen genereren. In landen waar de economie reeds is heropend, zou het opleggen van een dergelijk certificaat echter kunnen worden gezien als een beperking voor de niet-gevaccineerden.
  • In Israël werd het paspoort ingevoerd toen de hele bevolking toegang had tot vaccinatie. Dit betekent dat iedereen die ermee instemde zich te laten vaccineren, er toegang tot had. In andere landen zou dit certificaat kunnen worden ingevoerd voordat iedereen toegang heeft gehad tot vaccinatie, wat tot frustratie zou kunnen leiden, met name bij jongeren, die als laatsten toegang hebben tot het vaccin.

De Israëlische situatie is inderdaad zeer verschillend van die in andere landen. Maar zij geeft hoop dat een terugkeer naar de normale gang van zaken mogelijk is.

(lb)

Lees ook:

Meer