Drankenproducenten in Europa pleiten voor statiegeld

Drankenproducenten willen dat de EU werk maakt van een systeem rond statiegeld op drankverpakkingen. Dat deelt belangengroep UNESDA Soft Drinks Europe mee in een persbericht.

UNESDA Soft Drinks Europe, Natural Mineral Waters Europe (NMWE) en actiegroep Zero Waste Europe (ZWE) willen een duidelijk Europees wettelijk kader voor statiegeld.

Europa heeft als doelstelling om tegen 2030 alle verpakkingen herbruikbaar of recycleerbaar te maken. “Gezien de huidige inzamelingsprestaties (van drankverpakkingen, red.) in de EU is het voor veel lidstaten onwaarschijnlijk dat zij de inzamelingsdoelstellingen van de EU zullen halen”, zegt Nicholas Hodac, directeur-generaal van UNESDA.

Circulaire economie

De belangengroepen dringen er bij de EU op aan om minimumeisen voor statiegeld erkennen. Daarbij zou verpakkingsmateriaal een retourpercentage van minstens 90 percent moeten hebben.

“Met een snelle goedkeuring van deze minimumeisen hebben wij er alle vertrouwen in dat wij sneller kunnen vorderen op weg naar de verwezenlijking van zowel de doelstellingen inzake circulaire economie als die inzake klimaat”, aldus Joan Marc Simon, directeur van Zero Waste Europe.

“Statiegeldsystemen kunnen ook bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU, bijvoorbeeld door de behoefte aan nieuwe materialen te verminderen dankzij recycling in een gesloten kringloop”, voegt Patricia Fosselard, secretaris-generaal van de NMWE, nog toe.

Uitzondering kleine ondernemers

Unesda, NMWE en ZWE geven aan bereid te zijn om samen te werken met beleidsmakers en lokale belanghebbenden bij de invoering van inzamelingssystemen voor de hele sector in EU.

Ze willen een verplichting voor detailhandelaren zien om alle in de handel gebrachte verpakkingsmaterialen met statiegeld terug te nemen. Kleine ondernemers zouden uitzonderingen kunnen zijn wegens een beperkte ruimte, klinkt het.

In België zou meer dan de helft van alle gemeenten al voorstander zijn van statiegeld op plastic flessen en drankblikjes, volgens de milieuorganisatie Recycling Netwerk.

Lees ook:

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20