Dit zijn de 10 Big Tech-bedrijven die het meeste geld uitgeven aan lobbyen bij de EU

Om hun belangen in Europa te beschermen en zich te verdedigen tegen regelgeving die hun business kan schaden, spenderen veel grote bedrijven buitensporig veel geld aan lobbyen. Onlangs vond er een paradigmaverschuiving plaats: de sterkst spenderende sector is niet meer dezelfde als vroeger.

Volgens een studie van de ngo’s Corporate Europe Observatory en LobbyControl is Big Tech de grootste lobbysponsor in Europa geworden. “Zij halen nu de farmaceutische, fossiele-brandstof-, financiële en chemiereuzen in, die in het verleden dominant waren”, aldus het rapport.

Het technologiebedrijf dat het meest uitgeeft in Europa is Google, met 5,75 miljoen euro per jaar. Daarna volgen Facebook (5,5 miljoen), Microsoft (5,25 miljoen), Apple (3,5 miljoen) en Huawei (3 miljoen). Amazon, IBM, Intel, Qualcomm en Vodafone vervolledigen de top 10.

Uit de studie blijkt dat in totaal 612 bedrijven, groepen en verenigingen meer dan 97 miljoen euro per jaar uitgeven om te lobbyen over EU-beleid dat verband houdt met de digitale economie. De tien reuzen die het meeste geld uitgeven alleen al zijn goed voor een derde van deze uitgaven (32 miljoen).

“Dit lobbyen heeft maar één doel: zich verzetten tegen strenge regels die het bedrijfsmodel en de winstmarges van Big Tech zouden aantasten”, aldus onderzoekster Margarida Silva (CEO).

Verontrustend en ongezond

Volgens de auteurs van de studie zou de openbaarmaking van deze astronomische bedragen de beleidsmakers in de EU ertoe moeten aanzetten de lobbywetten en -regels verder aan te scherpen.

“De groeiende vuurkracht van de lobby’s van de grote technologiebedrijven en de digitale industrie als geheel weerspiegelt de enorme en groeiende rol van deze sectoren in de samenleving”, aldus de studie.

“Het is opmerkelijk en zou reden tot bezorgdheid moeten zijn dat platforms deze vuurkracht kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat hun stem gehoord wordt – in tegenstelling tot tegenstemmen en kritische stemmen – in het debat over hoe nieuwe regels voor digitale platforms moeten worden opgebouwd.”

“Vanuit democratisch oogpunt zijn deze enorme budgetten op zijn zachtst gezegd zorgwekkend en ongezond”, voegt Margarida Silva eraan toe. “Omdat het er bij de inspanningen om de digitale economie te reguleren om gaat het internet beter te maken voor burgers, kmo’s en gemeenschappen. Het is van cruciaal belang dat onafhankelijke stemmen en burgers betrokken raken bij deze discussies, zodat het niet de bedrijfslobby is die vorm geeft aan de technologie van morgen.”

Twee wetsvoorstellen in het vizier van Big Tech

De studie identificeert ook de wetteksten die het meest het doelwit zijn van door Big Tech gefinancierde lobby’s. Aan de ene kant is het de wet op de digitale markten. Het is de bedoeling dat hier in grote lijnen wordt opgesomd wat de techgiganten wel en niet mogen doen. Anderzijds gaat het om de digitaledienstenwet, die bedrijven ertoe moet verplichten meer middelen uit te trekken voor het toezicht op de inhoud van hun platforms.

Bovendien waarschuwen de twee ngo’s die het rapport publiceerden voor de toegang van de industrie tot de Europese Commissie, waarbij lobbyisten aanwezig waren bij 75 procent van de 270 vergaderingen die functionarissen van de Commissie over de twee wetsvoorstellen hielden.

In de studie wordt ook gewezen op de rol die handels- en bedrijfsverenigingen, denktanks en zelfs politieke partijen spelen bij de bevordering van het discours van de technologie-industrie.

Google en Huawei hebben op de studie gereageerd en verzekeren dat zij hun lobbygegevens bij het transparantieregister van de EU zullen indienen. “De Europese Unie is en blijft een belangrijke partij voor Microsoft. Wij willen een constructieve en transparante partner zijn voor de Europese beleidsmakers”, aldus Microsoft.

Lees ook:

(ns/evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20