Dit land duwt elke minuut zes mensen de extreme armoede in

Nigeria is het land met het grootste aantal extreem armen van de hele wereld. Het land telt 87 miljoen mensen die moeten leven met een daginkomen van minder dan 1,90 dollar, het niveau dat de Verenigde Naties als extreme armoede bestempelen. Dat is nagenoeg de helft van de totale bevolking van het land. Tenzij er een plotse ommekeer komt, dreigt die situatie alleen maar te verergeren. Dat zegt het persbureau Bloomberg. Nochtans is Nigeria de grootste olieproducent van heel Afrika.

“India, dat in bevolkingsaantal vijf keer groter is dan Nigeria, lukt erin om de armoede terug te dringen,” aldus Bloomberg. “Volgens het Brookings Institution neemt het aantal behoeftigen in Nigeria echter elke minuut met zes mensen toe.”

Olierijkdom

De Verenigde Naties verwachten bovendien dat de Nigeriaanse bevolking midden deze eeuw tot 410 miljoen mensen zal zijn verdubbeld. Dat zal het aantal armen wellicht alleen nog maar doen stijgen.

De extreme armoede stak in Nigeria sterk de kop op tijdens de jaren zeventig van de voorbije eeuw. Op datzelfde ogenblik kon het land nochtans profiteren van een aantal belangrijke petroleumvoorraden. Door de sterke prijsstijgingen op de oliemarkten werd Nigeria zelfs een van de rijkste landen van Afrika.

De Nigeriaanse elites werden door de inkomsten uit de petroleumsector steeds rijker. Tegelijkertijd verwaarloosden de opeenvolgende regeringen echter de landbouw, de productie en het onderwijs. Studies toonden dat het reële jaarlijkse inkomen per hoofd van de bevolking tijdens de laatste drie decennia van de voorbije eeuw van 264 dollar naar 250 dollar terugviel, ondanks 230 miljard dollar inkomsten uit de oliewinning.

“Zodra Nigeria olie ontdekte, heeft het land nagelaten om een goed leiderschap uit te bouwen,” zegt Michael Famoroti, econoom bij consument Stears in Lagos. “De ontdekking van olie heeft tot luiheid bij het Nigeriaanse leiderschap geleid. Van die erfenis heeft het land vandaag nog altijd last.”

In de Human Development Index van de Verenigde Naties staat Nigeria op een 157ste plaats. Ook in de ranglijst van Transparency International kan het land pas op een 144ste plaats worden teruggevonden. De levensverwachting van de Nigeriaan bedraagt nog steeds amper 54 jaar, al is dat wel een verbetering tegenover het einde van vorige eeuw. Toen kende het land immers slechts een levensverwachting van 46 jaar.

Informele arbeidsmarkt

Ongeveer 80 procent van de Nigeriaanse beroepsbevolking is actief in de informele sector of werkt in een kwetsbare baan, die geen enkele garantie biedt op het gebied van sociale zekerheid of andere vorm van rechten.

President Muhammadu Buhari heeft sinds zijn aantreden vier jaar geleden wel inspanningen gedaan om de Nigeriaanse levensstandaard te verhogen. Zijn regering creëerde een programma dat achtergebleven gezinnen een maandelijks inkomen van 14 dollar garandeerde.

Tegelijkertijd kreeg Buhari echter kritiek voor zijn wisselkoersbeleid, dat de waarde van de nationale valuta ondermijnde en de voedselprijzen de hoogte heeft ingedreven.

“Buhari kwam met goede bedoelingen, maar zijn economische beleid verergerde de problemen die hij op het terrein vond,” betoogt de Nigeriaanse econoom Zuhumnan Dapel. “Bovendien bereikt het ondersteuningsprogramma minder dan één miljoen mensen.”

“Dat alles betekent dat een verbetering voor vele Nigerianen nog altijd bijzonder ver weg blijft. Gevreesd moet worden dat tussen 72 procent en 91 procent van de Nigeriaanse amen zijn levensstandaard wellicht nooit significant zal kunnen verbeteren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20