Digitale media blijven in wurggreep van Facebook en Google

De digitale media, die eerder werden geprezen als de toekomst voor de verspreiding van nieuws, staan onder grote druk. Personeel moet worden ontslagen en kostenbesparingen moeten worden doorgevoerd. Dat zeggen de journalisten Anna Nicolaou en Patricia Nilsson in een bijdrage voor de Britse zakenkrant Financial Times.

Aangevoerd wordt dat beleggers het voorbije decennium miljarden dollar hebben geïnvesteerd in digitale media, waarbij werd verwacht dat deze platformen ook belangrijke partijen zouden worden op de online reclamemarkt. Die hoop kon zich zich echter niet verwezenlijken. Marktleiders Facebook en Google hebben hun greep op het reclamelandschap immers nog verder aangescherpt.

“De druk op de sector neemt nog toe,” zeggen Nicolaou en Nilsson. “Dat is duidelijk wanneer men naar de bezuinigingen kijkt die de digitale media recent aankondigden,” zeggen Nicolaou en Nilsson. “Onder meer BuzzFeed, een van de grootste digitale uitgevers, kondigde aan zijn personeelsbestand met 15 procent te zullen afbouwen.”

Duopolie

Jonah Peretti, oprichter en chief executive van BuzzFeed, gaf de voorbije herfst al te kennen dat hij consolidatie zag als een oplossing voor de uitdagingen van de sector. Ook Verizon kondigde afvloeiingen in zijn mediadivisie – die onder meer Yahoo, AOL en Huffington Post omvat aan. In die afdeling zou 7 procent van de tewerkstelling verdwijnen. Gecombineerd schrappen BuzzFeed en Verizon meer dan duizend banen.”

“Digitale mediabedrijven zoals BuzzFeed en Huffington Post, inmiddels meer dan een decennium oud, werden ooit beschouwd als de toekomst van de journalistiek,” benadrukken Nicolaou en Nilsson. “Het internet ondermijnde immers de verkoop van de traditionele kranten en tijdschriften.”

Mediaspecialist Ken Doctor wijst er echter op dat die hoge verwachtingen niet zijn ingelost. Dat is volgens hem te wijten aan het feit dat het duopolie van Google en Facebook zijn macht op de reclamemarkt alleen maar heeft versterkt. Consulent eMarketer verwacht dat deze twee bedrijven volgend jaar meer dan de helft van de wereldwijde reclamebudgetten zullen opeisen.

“De laatste drie jaar van dit decennium zullen Google en Facebook hun aandeel op de reclamemarkt met 75 procent opvoeren,” zegt eMarketer. “Bij de andere digitale mediabedrijven zou die groei slechts 15 procent bedragen.”

Een aantal experts benadrukt dat de digitale mediabedrijven meerdere distributiekanalen moeten vinden. Ook BuzzFeed probeerde meer inkomstenbronnen te vinden. Het bedrijf opende onder meer een speelgoedwinkel in Manhattan. Ook begon BuzzFeed in samenwerking met Walmart met de verkoop van kookmateriaal. Daarbij hoopte het mediabedrijf van zijn populaire inhoud, zoals kookvideo’s, te kunnen profiteren. Het bedrijf lanceerde tevens een betaald lidmaatschap met exclusieve content en gratis gadgets.

Samenwerking

“Leidinggevenden van BuzzFeed zeggen dat deze initiatieven resultaten opleverden en dat de omzet vorig jaar een driecijferige groei liet optekenen,” zeggen Nicolaou en Nilsson. “De berichten over de ontslagen laten echter uitschijnen dat die inspanningen onvoldoende zijn.”

Jonah Peretti betoogde dat een samenwerking tussen de vijf of zes grootste digitale mediabedrijven aan de partners een grotere slagkracht zou bij de onderhandelingen op de reclamemarkt een grotere slagkracht zou opleveren. “Hij noemde partijen zoals Vox Media en Vice Media logische partners,” benadrukken Vox Media en Vice Media. “Sommige waarnemers zijn het met de visie van Peretti eens. De recente kostenbesparingen kunnen volgens hen dan ook een mogelijke voorloper op een aantal fusies zijn. Bij een samensmelting is het volgens Ken Doctor immers aangewezen om eerst de winst te verhogen.

“In die zin volgen de digitale nieuwssites het voorbeeld van hun gedrukte voorgangers,” verduidelijkt Doctor. “De krantenindustrie heeft massaal naar die strategie gegrepen. Wanneer men geen bijkomende inkomsten kan genereren, is het aangewezen om tot besparingen en consolidaties over te gaan. Men moet er echter rekening mee houden dat deze allianties slechts een of twee jaar resultaten opleveren. Het derde jaar moet een nieuwe strategie worden doorgevoerd.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20