Deense stad wil afrekenen met het probleem van de spookfietsers

Denemarken staat bekend als een fietsvriendelijke natie, maar dat heeft het land ook met aantal specifieke uitdagingen geconfronteerd. Onder meer blijkt het Deense verkeer steeds vaker met spookfietsers te moeten afrekenen. De Deense autoriteiten hebben nu door de verkeersorganisatie Via Trafik, gesteund door verzekeraar GF Forsikring, een studie laten uitvoeren om een antwoord op het probleem te vinden.

Spookfietsers blijken zich hoofdzakelijk als een stadsfenomeen te manifesteren. Vooral in Aarhus, de tweede grootste stad van Denemarken, werpt deze groep zich als een toenemende plaag op.

Niet onschuldig

“Verkeersdeskundigen proberen al jaren een antwoord te vinden op het fenomeen van de spookrijders, waarbij verstrooide automobilisten een verkeerde rijbaan nemen en hierdoor frontaal op het verkeer uit tegenovergestelde richting dreigen te botsen”, merkt Michael WJ Sørensen, marketing manager van Via Trafik, op. “Maar het fenomeen bestaat ook bij fietsers. Dat heeft men in Denemarken al duidelijk ervaren.”

De studie van Via Trafik en GF Forsikring diende de achterliggende oorzaken van het spookfietsen aan het licht te brengen. “Het onderzoek werd weliswaar nationaal opgezet, maar een groot deel van de observaties komt uit Aarhus”, verduidelijkt Sørensen.

“Onder meer op de Bernhardt Jensens Boulevard in Aarhus zijn spookfietsers een courant fenomeen. De studie toonde aan dat tijdens de ochtendspits op deze drukke weg een of vijf fietsers de verkeerde richting volgde.”

“Dit laat meteen een aantal verklaringen voor het fenomeen toe”, beklemtoont Sørensen. “De Bernhardt Jensens Boulevard is immers een brede straat. Geparkeerde auto’s in het middengedeelte van de rijbaan maken het moeilijk om de weg over te steken. Bovendien bevinden woningen, bedrijven en instellingen zich allemaal aan een zijde van de straat.”

Profiel

“Werkzaamheden hebben het extra moeilijk gemaakt om de weg over te steken”, voert Sørensen aan . “Uit al deze vaststellingen kunnen stadsplanners dan ook een aantal ideeën voor een veilig verkeer in de stedelijke omgeving filteren. Onder meer zou daarbij moeten worden gewerkt aan meer en betere oversteekplaatsen en de aanleg van tweerichtingsfietspaden.”

“Maar er ligt ook bij de fietsers een grote verantwoordelijkheid”, stipt de verkeersdeskundige aan. “De mens moet ook verantwoordelijkheid opnemen voor zijn eigen gedrag. De kans is immers groot dat de spookfietsers vroeg of laat in zware problemen komt.”

“Met de fiets tegen de rijrichting in rijden lijkt misschien op het eerste zicht onschuldig, maar de studie toont dat in werkelijkheid spookfietsers zeven keer meer risico op een conflict lopen dan collega’s die de correcte weg volgen.”

De onderzoekers stelden tevens een profiel van de typische spookfietser op. “Vaak hebben we te maken met een jonge man, tussen achttien en negenentwintig jaar, die geen helm draagt en zich meestal haast om tijdig op het werk of de school te komen”, luidt het. Spookfietsers konden vooral tussen zeven en negen uur in de ochtend en tussen dertien en achttien uur in de namiddag worden opgemerkt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20