De vaccinatiecampagne: waar staan we, en wie zijn de volgende op de lijst?

De tijd dringt. Het laatste rapport van Sciensano is op z’n minst alarmerend te noemen: de voorbije 24 uur zijn er 319 coronapatiënten in het ziekenhuis beland, een niveau dat niet meer bereikt werd sinds 20 november, in volle tweede golf. Op lange termijn blijft het doel om de zomervakantie te redden, op economisch en mentaal vlak heeft iedereen daar nood aan.

Er bestaat een uitstekende website om de vaccinatiecampagne in realtime te volgen. Hoewel het niet om een overheidsinitiatief gaat, zijn de cijfers en bronnen waarop de tool zich baseert betrouwbaar.

De cijfers

In België hebben intussen al 1,26 miljoen mensen een eerste dosis gekregen. Dat komt overeen met 10,97 procent van de bevolking. 512.000 personen hebben al een tweede dosis gekregen, dat is 4,46 procent van de bevolking. Als we een beetje dieper graven in de cijfers wordt duidelijk dat al 25 procent van de 65-plussers al minstens 1 dosis heeft gekregen. Bij 85-plussers is dat 69 procent.

Brussel heeft een zekere achterstand ten opzichte van Vlaanderen en Wallonië, maar dat is deels een vertekend beeld. Veel Walen en Vlamingen die in de gezondheidssector in de hoofdstad werken worden aldaar gevaccineerd, maar worden opgenomen in de cijfers van hun thuisregio. Alle vaccinatiecentra zijn operationeel in Brussel, met uitzondering van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Dat gaat pas open in mei, wegens gebrek aan vaccins.

Dat is nog steeds het grote pijnpunt: Er zit nog steeds vertraging op de leveringen van AstraZeneca, en dat zal nog minstens doorheen heel de maand april zo zijn. Pfizer komt tot nog toe zijn engagement na, een zeldzame uitzondering niet nagelaten. Eind april zouden er meer dan 2 miljoen doses in België moeten geleverd zijn, in totaal sinds de start van de vaccinatiecampagne. Half april zou Johnson & Johnson in actie schieten, maar die leveringen zullen aanvankelijk verwaarloosbaar zijn. Het vaccin van Moderna weegt niet genoeg om significant te zijn in België.

Conclusie: april wordt niet de maand waarin de vaccins al een verschil kunnen maken. Het is de maand mei die bepalend zal worden. België heeft geen grote vertraging opgelopen op de initiële planning en behoort tot de Europese middenmoot. Het is echter duidelijk dat we lichtjaren verwijderd zijn van vaccinatiekampioen Israël. Maar er is hoop, als we een productieve maand mei en juni hebben, zal een groot deel van de bevolking al minstens 1 spuit gehad hebben, en de ouderen twee.

Wij zijn de volgenden?

Volgens rapporten van verschillende ministers van Volksgezondheid loopt de vaccinatie in verpleeghuizen en voor eerstelijnsmedewerkers ten einde. Vooral in Brussel is er echter sprake van een zekere weerstand van het ziekenhuispersoneel, waar naar verluidt slechts 60 procent is ingeënt. Hopelijk is dit niet de voorbode van een algemenere vaccinweerstand onder de bevolking. De slechte publiciteit over het vaccin van AstraZeneca kan dit wantrouwen gedeeltelijk verklaren.

Wat de 65-plussers betreft, hebben de meesten hun uitnodiging gehad, of ze krijgen ze deze week.

Dan komt wat fase 1B wordt genoemd, die dus in april (of zelfs eind april in Wallonië) begint. Dit zijn mensen met een comorbide factor, oftewel een medische aandoening (obesitas, diabetes etc.). Met de hulp van de mutualiteiten werden 1.209 miljoen mensen geselecteerd.

De ziekenfondsen benadrukken trouwens dat er geen medische gegevens werden verzonden, maar enkel rijksregisternummers. Voor wie door de mazen van het net valt, rekent de overheid op de huisartsen om eventuele ‘vergeten gevallen’ te melden. Om te weten of u geselecteerd bent, kunt u vanaf 8 april op de website www.myhealthviewer.be, een portaal gewijd aan de vaccinatiecampagne.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20