De transportsector bloedt: “De sector is een kmo-sector waar de buffer niet altijd voldoende groot is”

De economie draait niet super, en de transportsector ziet daar duidelijk van af. In 2022 alleen gingen 577 bedrijven failliet, dit jaar lijkt dat aantal richting 600 te stijgen. Isabelle De Maegt, woordvoerder van Febetra, de Belgische transportfederatie, geeft uitleg.


Beluister hier het volledige gesprek.


In het nieuws: De transportsector kreunt.

  • “Als de economie slabakt, dan worden er ook minder goederen gekocht. En als er minder goederen worden gekocht, dan worden er uiteraard ook minder goederen geproduceerd en ook minder getransporteerd. Dus op dat ogenblik is de vraag naar transport kleiner dan het aanbod aan transport”, zo maakt De Maegt meteen de situatie duidelijk.
  • “Dat heeft natuurlijk een negatieve druk op de prijzen”, zo zegt de woordvoerder. “Bovendien moeten we ook in de transportsector rekening houden met stijgende kosten: we hebben in januari een loonindexering gehad van meer dan de 10 procent. We komen nu ook uit een energiecrisis die maakt dat de dieselprijs torenhoog is gegaan.”
  • “Als je dan bedrijven hebben die geconfronteerd worden met hogere kosten, maar die hogere kosten niet doorgerekend krijgen aan de klanten; dan volgt er jammer genoeg een faillissement, zeker onder kleinere bedrijven. De sector is een kmo-sector waar de buffer niet altijd voldoende groot is. Als je kijkt naar de grootte van bedrijven, heeft 35 procent maar één motorvoertuig, dus daar zit de baas van de onderneming ook achter het stuur. Eigenlijk heeft meer dan de helft van de transportondernemingen maximum vijf voertuigen. Dus dat zijn echt kleine ondernemingen”, zegt De Maegt

Onderliggend: De opkomst van e-commerce speelt hoe dan ook een rol in het verhaal. Leveranciers hebben tijdens en na corona hun magazijnen volgestouwd, en die raken maar mondjesmaat terug leeg.

  • “Het is inderdaad zo dat de magazijnen vol zitten. En dan is er natuurlijk ook minder nood aan transport. Maar we zien dat die daling in transport niet alleen in de e-commerce is, maar ook in andere transporttakken.”

Beterschap: Komt de sector er weer bovenop?

  • “Als de economie terug opfleurt, dan zal ook de vraag naar transport opnieuw stijgen. En als we de prognoses bekijken, dan gaat transport sowieso in stijgende lijn”, zegt De Maegt. De ondernemers in de sector hebben wel te kampen met een nieuwe uitdaging: de elektrificatie.
  • “Ook voor de transportsector is de energietransitie ingezet. In eerste instantie zullen het elektrische voertuigen zijn, maar ook voor langere afstanden zal men op voertuigen op waterstof rekenen. Maar die voertuigen zijn natuurlijk veel duurder dan dieselvoertuigen. Op dit moment gaan transportondernemingen zo’n zero-emissievoertuigen aankopen als de klant bereid is om de meerkosten te betalen.”
Meer