De toekomst van de effectentaks is zeer onzeker

Bijna niemand ontsnapt aan de effectentaks, zelfs de lokale overheden en de vakbonden niet. Een procedureslag voor het Grondwettelijk Hof lijkt onvermijdelijk.

De regering-De Croo heeft dinsdag het licht op groen gezet voor de effectentaks. De regering wil met de nieuwe effectentaks de grote vermogens in ons land belasten. Wie meer dan 1 miljoen euro op een effectenrekening heeft staan, moet een belasting van 0,15 procent betalen.

In tegenstelling tot de voorgaande effectentaks wordt er nu uitsluitend gekeken naar de effectenrekening zelf. Dat betekent dat de fiscus de taks int zodra er 1 miljoen op de rekening staat, ongeacht het aantal titularissen. Wie meerdere effectenrekeningen heeft waarop de drempel van 1 miljoen euro niet overschreden wordt, moet geen belastingen betalen. De belasting geldt voortaan ook voor rechtspersonen.

Ruim toepassingsgebied

Mathias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Financiën en Begroting laat in een persbericht weten dat het toepassingsgebied van de effectentaks bijzonder ruim is. ‘Ook de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, de intercommunales, de agglomeraties, de OCMW’s, de mutualiteiten en de universiteiten kunnen onderworpen worden aan de taks’, klinkt het. Ook de vakbonden ontsnappen niet aan de taks, laat fiscalist Michel Maus in De Tijd weten.

‘Terwijl zowat elke overheid in dit land werk maakt van een investeringsbeleid om de relance aan te trekken, straft de federale overheid hen af door hen onderhevig te maken aan de effectentaks’, aldus Diependaele.

Ook Luc Sels, rector van de KU Leuven uitte donderdag zijn ongenoegen. ‘Het is voor een universiteit met een groot universitair ziekenhuis in dezelfde rechtspersoon bijzonder om een (stevige) effectentaks te betalen voor de financiering van … de gezondheidszorg’, liet hij via Twitter weten.

Enkel de banken glippen tussen de mazen van het net. ‘Zij zijn volgens de aard van hun beroepswerkzaamheid verplicht om dat soort rekeningen aan te houden’, verduidelijkt Axel Haelterman, professor fiscaal recht aan de KULeuven, in De Standaard.

Procedureslag lijkt onvermijdelijk

Maus merkt op dat door het ruime toepassingsgebied de belastingdruk voor de middenklasse dreigt te stijgen. ‘Met de taks wordt de begroting van die overheden onder druk gezet. Als ze die sluitend willen houden, moeten ze op zoek naar extra financiering. Dat geld dreigen ze opnieuw bij de middenklasse te gaan zoeken’, waarschuwt hij.

Volgens Maus ontsnappen heel wat rijken aan de belasting omdat ze niet al hun vermogen op een effectenrekening parkeren. Volgens de fiscalist lijkt een procedureslag voor het Grondwettelijk Hof onvermijdelijk. Het Hof heeft de vorige effectentaks ook vernietigd omdat niet alle financiële instrumenten op dezelfde manier belast werden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20