De Franse gemeenschap viert haar 50-jarig bestaan

Met de Septemberverklaring is het geen nieuws in Vlaanderen, en eigenlijk ook niet echt in Franstalig België, maar de Franse Gemeenschap bestaat daar een halve eeuw. Het is een feestdag voor velen in Franstalig België: er is geen school vandaag.

  • Die Franse Gemeenschap is onder meer bevoegd voor Onderwijs en Cultuur, alle ‘persoonsgebonden’ bevoegdheden. In Vlaanderen zijn de Gemeenschap en het Gewest al lang samengevoegd in één Vlaamse regering, maar die zet deed men in Franstalig België nooit. Een interne staatshervorming dringt zich daar al langer op.
  • In Le Soir komt de minister-president van de Franse Gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR) daarop terug, en pleit ook hij voor zo’n hervorming. Hoe die er dan moet uitzien is niet duidelijk. Wel wil hij het voorstel van de PS, om gewoon drie gelijkwaardige gewesten te creëren, Vlaanderen, Brussel en Wallonië, niet aanvaarden. “Dat is te simpel. En de realiteit is complex. Ik wil in ieder geval Brussel niet isoleren en verzwakken. Onze hoofdstad is de hoofdstad van Europa, dat zou suïcidaal zijn.“
  • Jeholet roept dus, ook een klassieker, op om één Franstalig front te vormen: “In het licht van 2024 moeten we als Franstaligen sterk staan en niet op de knieën gaan, als bedelaars, voor de Vlamingen. Het zou hen goed uitkomen, dat we niet meer met elkaar spreken en geen gezamenlijk doel hebben.”
  • Bij de MR werden al verschillende oefeningen gedaan, om hun standpunt over de komende interne staatshervorming bij de Franstaligen voor te bereiden. “En telkens opnieuw komen we toch ook bij de behoefte van een Franse Gemeenschap”, zo is in hoogste kringen te horen.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20