De fatale bevolkingscatastrofe die Duitsland wacht: ‘Wij willen werk’ wordt ‘Wij willen werknemers’

Het Duitse Institut voor Statistiek (Statistisches Bundesamt) heeft cijfers vrijgegeven met betrekking tot de demografische ontwikkelingen in het land. Wat blijkt? De kampioen van de Europese economische groei schiet zwaar tekort in de productie van… kleine Duitsers. Een fenomeen dat onze oosterburen zuur dreigt op te breken.

Uit de cijfers blijkt niet enkel dat tegen 2060 een totaal vervormde bevolkingspiramide een feit zal zijn. Van de 81 miljoen Duitsers die er vandaag zijn blijven er in 20160 nog ergens tussen de 73 en 68 miljoen over, een verlies van 8 à 13 miljoen mensen.

In een bijgevoegd commentaar wegen de statistici hun woorden niet:

‘Op lange termijn is de daling van de Duitse bevolking onvermijdelijk. Het aantal doden zal het aantal geboortes ver overtreffen. De positieve balans van immigratie naar en emigratie uit Duitsland kan die kloof onmogelijk dichten.’

De gevolgen voor de werkende bevolking zijn somber, want het aantal Duitsers tussen 20 en 64 zal slinken van 60% van de bevolking vandaag naar 50% in 2060. Steeds minder Duitsers zullen een steeds ouder wordende bevolking moeten onderhouden.

Ondanks een recente stijging van de immigratie, hebben de nieuwkomers de daling van de geboortes niet kunnen compenseren- een fenomeen dat ook andere Europese landen niet vreemd is. Duitsland telt vandaag 16.000 eeuwelingen; in 2060 zullen er dat 180.000 zijn. Op een grafiek die Qz.com maakte is te zien dat ongeacht of er veel immigranten (blauwe lijn) of weinig immigranten (bordeaux lijn) worden binnengehaald de bevolkingskrimp onomkeerbaar lijkt.

Socioloog Jan Hertogen schrijft in zijn Bericht uit het Gewisse daarover het volgende:

Het is uitgesloten dat er bij zulk een bevolkingsdaling nog sprake kan zijn van economische groei of een verhoogd bbp. Automatisering en productiviteitsstijging zullen onvoldoende zijn om Duitsland van de economische ondergang te redden. Het staat in de demografische cijfers geschreven, en de Duitse demografen zijn er zich al jaren van bewust. Waarom er geen politiek alarm geslagen wordt  en dit thema weggemoffeld wordt is een raadsel.

Voor wie er aan zou twijfelen, dit is pure wiskunde en een demografische wetmatigheid, die dus enkel voortgaat op de nu reeds aanwezige actieve bevolking en haar vervanging door wie nu al geboren is. (…) Enkel volgehouden massale immigratie kan het dramatisch slinken van de actieve generatie 15-64 jaar in Duitsland compenseren.

‘In Duitsland zal men, vlugger en drastischer dan elk ander land in de wereld geconfronteerd worden met de schok van de generatiewissel die op termijn maar in de helft van de vervanging van actieve generatie kan voorzien. Zal dat het echte Wirtschaftswunder zijn, en zal de roep in Duitsland, zoals in vele andere landen niet meer zijn “Wij willen werk” maar de ondernemers die roepen “Wij willen Werknemers”.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20