‘De circulaire economie zal de auto-industrie drastisch vergroenen’

De circulaire economie zal een cruciale rol spelen in het vergroenen van de auto-industrie, want via circulaire productietechnieken kunnen autobouwers de koolstofuitstoot per gereden kilometer tot 75 procent verminderen. BMW zet nu al in op gerecycleerde premiummaterialen, en behoort dan ook tot de circulaire pioniers. ‘Sommige interieurs bestaan uit kenaf, een hernieuwbare en plantaardige grondstof’, zegt Jeroen Lissens, Head of Corporate Communications van BMW Group Belux.

Mondiale transitie

De wereldwijde auto-industrie staat voor een ingrijpende transitie. De verschuiving naar elektrische wagens met accu’s zal de emissies tijdens de gebruiksfase aanzienlijk verminderen, maar er is meer nodig wil de sector de klimaatdoelstellingen behalen. Via circulaire ontwerp- en productietechnieken kunnen fabrikanten de koolstofuitstoot van hun wagens per gereden kilometer tot 75 procent verminderen, zo becijferde het internationale organisatieadviesbureau Accenture. 

Conceptcar

Steeds meer autobouwers zetten in op die recyclageprocessen. Sommige merken, zoals BMW Group, staan daar zelfs al behoorlijk ver in. Onlangs pakte de Duitse autobouwer uit met de BMW i Vision Circular. Deze conceptcar blikt vooruit naar 2040 en toont wat er mogelijk is wanneer het aantal onderdelen, materialen en grondstofbehandelingen consequent tot een minimum wordt beperkt. 

Conceptcar BMW i Vision Circular

Circulaire innovaties

Maar het blijft niet bij toekomstplannen. Ook in de huidige productiemodellen zet BMW al volop in op gerecycleerde premiummaterialen. ‘Sommige wagens beschikken bijvoorbeeld over een interieurbekleding uit kenaf, een hernieuwbare en plantaardige grondstof’, schetst Jeroen Lissens, Head of Corporate Communications bij BMW Group Belux.

In de nieuwe generatie elektrische modellen gaat BMW nog een stap verder. Het interieur van de BMW iX bestaat uit gerecycleerde visnetten en duurzaam ontgonnen eucalyptushout. ‘Gesloten materiaalkringlopen zijn goed nieuws voor het milieu, én ze helpen om de CO2-uitstoot van voertuigen verder te verminderen’, zegt Lissens. ‘Duurzame materialen zijn bovendien gemaakt om zeer lang mee te gaan.’ 

Toonaangevende duurzaamheid

‘Alle wagenmodellen moeten na hun levenscyclus integraal recycleerbaar zijn’

Jeroen Lissens, Head of Corporate Communications bij BMW Group Belux

Circulaire interieurs zijn niet de enige focus. Op korte termijn wil BMW ervoor zorgen dat alle wagenmodellen na hun levenscyclus integraal recycleerbaar zijn. ‘Vandaag opereren we al voor honderd procent op hernieuwbare energie’, zegt Lissens. ‘Alle fabrieken van de groep draaien op wind- en zonne-energie. Waar nodig vullen we aan met waterkracht of battery farms die duurzaam gewonnen energie tijdelijk opslaan en ’s nachts vrijgeven. De komende jaren willen we verder inzetten op onze expertise over ontwikkeling en productie van duurzame batterijcellen.’

Big data

In een ander pilootproject gebruikt BMW Group satellietgegevens en big data-analyses om de toeleveringsketen ultragedetailleerd in kaart te brengen en op te volgen. Zo kan het bedrijf de strenge milieu- en sociale duurzaamheidsnormen die het zijn leveranciersnetwerk oplegt, permanent bewaken. ‘Op basis van één enkele grondstof die we rechtstreeks bij vijf leveranciers aankopen, kunnen we vijftig onderaannemers en 9.000 bronnen van ruwe grondstof identificeren’, klinkt Lissens enthousiast.

Voortrekkersrol

BMW Group is trouwens de eerste autofabrikant ter wereld die zijn auto’s uitrust met banden uit gecertificeerd duurzaam natuurrubber en rayon, een op hout gebaseerd materiaal dat de banden versterkt. Sinds augustus 2021 worden die banden gebruikt bij de BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid.

De innovaties in circulaire economie en de verschuiving naar elektrisch rijden, tonen aan dat autofabrikanten op het punt staan een voortrekkersrol te spelen in de wereldeconomie, net zoals ze dat in het verleden meermaals deden. ‘Wij zijn trots dat BMW Group een leidende rol speelt in die omwenteling’, besluit Lissens.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20