De 14 kwaliteiten van uitzonderlijke ondernemers

Succesvolle ondernemers zijn mensen zoals alle andere, maar met enkele significante verschillen qua persoonlijkheid en mentaliteit. Dit zijn volgens Joel Basgall, co-stichter en CEO van de softwareontwikkelingsfirma Geneca, de 14 kwaliteiten van uitzonderlijke entrepreneurs:

1. Ze haten politieke spelletjes

Ondernemers concentreren zich op het oplossen van problemen en het verwezenlijken van hun visie, niet op politieke kantoorspelletjes.

2. Ze willen anderen zien winnen

Voor politiek gemotiveerde mensen betekent elke winst voor een ander een verlies voor zichzelf. Ondernemers zien de wereld niet in zulke termen en begrijpen dat hun verwezenlijkingen los staan van die van anderen.

3. Ze willen hun ideeën tot uiting zien komen

Ze zijn er bovenal op uit om nieuwe, spannende doorbraken te realiseren en vinden dat veel belangrijker dan geld of erkenning.

4. Het zijn meta-denkers

Ondernemers denken vaak diep na over hoe ze op andere manieren over dingen kunnen nadenken. Nieuwe perspectieven leiden immers tot nieuwe manieren om problemen op te lossen.

5. Ze maken of verbeteren de regels

Als meta-denkers zien ze ook regels als problemen om op te lossen of als bestaande oplossingen om te verbeteren.

6. Niets is heilig voor hen

Het is zoals het is’, zal je een ondernemer niet horen zeggen. Niets is heilig, zelfs niet regels, tradities of conventionele wijsheden.

7. Ze weten waar staan

Ondernemers vinden ook dat ze elke dag aan zichzelf moeten werken. Om dat dagelijks te doen, moeten ze wel eerlijk zijn tegenover zichzelf.

8. Ze vragen anderen om hun mening

Feedback en kritiek zijn gewoon extra problemen om op te lossen. Als ze daar beter van worden, vinden ze dat veel belangrijker dan hun ego. Voor een ondernemer is kritiek dus geen bedreiging, maar een kans op verbetering.

9. Ze scheppen hun toekomstige zelf

Ondernemers beseffen dat ze hun eigen grootste vijand zijn en zijn geobsedeerd door de gedachte om elke dag beter te worden.

10. Ze houden zich aan hun routines

Ze weten dat elke beslissing energie kost. Daarom proberen ze om zich zoveel mogelijk aan strikte routines te houden. Om zich niet met onbelangrijke zaken – welke kledij ze dragen, wat ze eten – te moeten inlaten. Doch wanneer zo’n routine hun productiviteit schaadt, zullen ze niet twijfelen om die onmiddellijk aante passen.

11. Ze belonen zichzelf voor goed gedrag

Ze gebruiken beloningen als motivatie om meer gedaan te krijgen.

12. Ze geloven niet in geluk

Ondernemers zijn er van overtuigd dat ze hun succes of mislukking bijna geheel aan zichzelf te danken hebben en niet aan externe factoren.

13. Ze zien mislukkingen als opportuniteiten

Omdat ze zichzelf blijven verbeteren en elke situatie compleet controleren, zien ze mislukkingen als dingen om later beter te doen. Failure is the stepping stone to success!

14. Ze doen niets zonder goede reden

Ondernemers doen niet gewoon zomaar iets. Ze zijn altijd bezig met het hoe en het waarom van alles en maken constant nieuwe plannen. Uiteindelijk komen die plannen neer op een diepgewortelde wens om zichzelf en de wereld beter te maken – Ze zijn er dan ook van overtuigd dat ze die wens kunnen en zullen bereiken. (via Inc)

Meer