Waarom ‘beter worden’ het altijd haalt van ‘goed presteren’

‘In mijn carrière heb ik meer dan 9000 shots gemist. Ik heb 300 wedstrijden verloren. 26 maal nam ik de beslissende korf en miste ik. Telkens opnieuw heb ik gefaald. En net daarom ben ik succesvol geworden.” Het is een bekende quote van de Amerikaanse basketbalster Michael Jordan. Maar wat is het geheim achter zo veel doorzettingsvermogen?

In het boek Nine Things Successful People Do Differently, heeft auteur Heidi Grant Halvorson het antwoord op de vraag:

Beter worden houdt in dat we aanvaarden dat fouten zullen worden gemaakt

‘Wie uitdagingen aangaat moet zich focussen op ‘beter worden’ – niet op ‘goed presteren’ of ‘er goed uitkomen’. Wie zich tot doel stelt beter te worden verhoogt zijn motivatie, maakt de opdrachten interessanter en geeft zichzelf energie. Dat zorgt voor een beter resultaat bij de opgelegde taken.

Doelstellingen die focussen op ‘beter worden’ zijn bijna waterdicht. Wanneer we onze activiteiten beschouwen als een onderdeel van een leer- en vervolmakingsproces en daarbij aanvaarden dat er fouten zullen worden gemaakt, blijven we gemotiveerd, ook wanneer zich onvermijdelijk tegenslagen voordoen.

Opvallend was dat mensen die ‘beter worden’-doelstellingen nastreefden zich niet lieten afleiden door een aantal van onze smerige trucs. Hoe moeilijk we de test ook maakten; deze deelnemers bleven gemotiveerd en presteerden goed.’

Uit onderzoek blijkt ook dat een focus op ‘beter worden’ de ervaring verbetert: we vinden wat we doen interessanter omdat we in termen van progressie, niet perfectie denken. En wat we interessant vinden blijven we doen ook eens we vermoeid raken. Meer zelfs, interessante zaken geven ons energie.

In een andere studie concludeerden de onderzoekers dat wanneer we onze activiteiten interessant vinden, we niet enkel beter presteren maar dat we ook meer performant zijn in opvolgingstaken. Met andere woorden: wanneer je taak A interessant vindt, zal je ook taak B goed doen omdat je taak A interessant vond. De hernieuwde energie stroomt dus door naar een volgende taak.

Meer