‘Dalend geboortecijfer is een existentiële bedreiging voor Italië’

Het afnemende Italiaanse geboortecijfer bedreigt de toekomst van het land. Dat heeft de Italiaanse president Sergio Mattarella gezegd in een reactie op een rapport van het Italiaanse bureau voor statistiek.

Dat rapport toont dat de Italiaanse bevolking het voorbije jaar opnieuw is gekrompen. De groeiende demografische crisis in Italië – met dalende geboortes en een stijgende levensverwachting – verklaart volgens experts voor een deel de chronisch stagnerende economie van het land. Bovendien waarschuwen ze dat de situatie nog erger dreigt te worden.

Migranten

Uit de cijfers van Istat blijkt dat vorig jaar in Italië 435.000 baby’s werden geboren. Dat betekende een daling met 5.000 borelingen tegenover het jaar voordien. Daarmee heeft het Italiaanse geboortecijfer bovendien het laagste niveau uit zijn geschiedenis bereikt.

Anderzijds werden vorig jaar in Italië 647.000 overlijdens geregistreerd. Er waren daarmee 14.000 overlijdens meer dan het jaar voordien.

Italië had vorig jaar een bevolking van 60,3 miljoen mensen. Dat betekende een daling met 116.000 personen tegenover het jaar voordien. Een gestage toename van het aantal geboorten bij migranten slaagde erin de dalende binnenlandse geboortecijfers enigszins te compenseren.

Een reeks andere Europese landen kennen gelijkaardige uitdagingen. Dat is vooral het geval in Oost-Europa, maar ook in Duitsland.

Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog heeft de Italiaanse bevolking vrijwel elk jaar een aangroei gekend. Vijf jaar geleden werd een hoogtepunt bereikt. Op dat ogenblik telde Italië 60,8 miljoen inwoners. Sindsdien is er echter een achteruitgang ingetreden.

Levensverwachting

‘De kloof tussen geboortes en overlijdens wordt steeds groter,’ aldus Istat. ‘Tegenover elke honderd overlijdens werden vorig jaar nog 67 borelingen geteld. Tien jaar geleden werden nog 96 geboortes tegenover elke honderd sterfgevallen geregistreerd.’

‘De Italiaanse levensverwachting is verder blijven stijgen,’ zegt Istat nog. ‘Italiaanse vrouwen worden gemiddeld 85,3 jaar oud. Bij mannen ligt dat cijfer op 81 jaar. Dat is een van de hoogste niveaus van heel Europa. De gemiddelde leeftijd van de Italiaanse bevolking is nu 45,7 jaar.’

De opeenvolgende Italiaanse regeringen hebben extra inspanningen beloofd om het aantal geboortes op te drijven. Dat heeft tot nu toe de problemen echter nog niet kunnen oplossen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20