Crisismaatregelen voor Belgische bedrijven bij harde brexit

Federaal minister van Economie en Werk Nathalie Muylle (CD&V) heeft vrijdag crisismaatregelen in geval van een harde brexit voorgesteld. Die moeten bedrijven ondersteunen wanneer ze schade ondervinden door gevolgen van een no-deal.

De maatregelen zijn gebaseerd op gelijkaardige maatregelen die bestonden tijdens de economische crisis van 2009-2011. Zo vangt een ‘brexit-arbeidsduurvermindering’ een tekort aan werk op. Via een collectieve arbeidsovereenkomst past met de arbeidsduur tijdelijk aan, om naakte ontslagen te vermijden.

Daarnaast komt er ook een ‘brexit-tijdskrediet’. Daarbij ontvangen werknemers een uitkering om hun inkomensverlies gedeeltelijk op te vangen.

Ten slotte is er ook economische werkloosheid met motief ‘brexit’. Op basis daarvan kan een werkgever zijn bedienden in economische werkloosheid plaatsen.

Eerste schok opvangen

De minister benadrukt wel dat de maatregelen slechts voor een korte termijn van toepassing zijn. Ze moeten de eerste schok van een harde brexit opvangen. Werkgevers die in aanmerking willen komen, moeten door de brexit schade ondervinden. Het gaat dan om een daling van 5 procent van de omzet van de productie of van het aantal bestellingen.

Deze bedrijven zullen een erkenning moeten aanvragen bij de minister van Werk zelf.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20