Coronakosten stijgen met nog eens 1,7 miljard voor Vivaldi

  • Al maanden is er discussie over hoeveel geld de federale regering heeft voorzien om uit te geven aan de corona-aanpak. Daarbij legde staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een provisie aan van een dikke 900 miljoen euro, om de kosten te voorzien. Maar dat bedrag was volgens de oppositie, en met name begroting-specialist Sander Loones (N-VA) ruim onvoldoende.
  • Daarbij stond die niet alleen: ook het Rekenhof en de Europese Commissie wezen erop dat de kosten die zouden komen, niet in de begrotingsplannen van 2021 waren opgenomen. Met name de kosten van de vaccins – die door de deelstaten worden toegediend, maar waarvoor het federale niveau wel betaalt – zaten er niet in, volgens de kritiek. En nochtans was dat relatief eenvoudig te berekenen, eind 2020 al.
  • De Bleeker reageerde eerst niet op de kritiek, tot ze in de begrotingsdiscussie eind vorig jaar in de Kamer plots stelde dat in die 900 miljoen ook de kosten voor de vaccins zaten. En om dat kracht bij te zetten, gooide ze plots alle prijzen van de vaccins op Twitter, een grondige schending van de afspraken met de producenten.
  • Die beginnersfout is ondertussen lang gepasseerd, maar de discussie ten gronde blijft: hoeveel geld is nu eigenlijk nodig om die vaccins én de rest van de corona-aanpak te betalen? Op een schriftelijke vraag van Loones antwoordt De Bleeker nu ‘dat het reeds voorziene bedrag van 907 miljoen euro onvoldoende is’. ‘Volgens de eerste ramingen zal de provisie met 1.761 miljoen euro moeten stijgen‘, zo stelt ze.
  • ‘Paars-groen zou beter een degelijke begroting en boekhouding hanteren en daarover ook transparant communiceren, in plaats van zich te verschuilen achter de algemene corona-paraplu. Weinig netjes allemaal, die aanpak‘, reageert Loones.
  • Overigens blijkt uit de nieuwste begrotingscijfers ook dat al voor 7,9 miljoen euro aan externe consultants is betaald om de corona-crisis te coördineren, op het departement Volksgezondheid. Daarbij ging zo’n 6,2 miljoen euro naar Deloitte, en een dikke 80.000 euro naar Boston Consulting Group.  
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20