‘Coronacrisis mag Europese militaire budgetten niet ondermijnen’

De lidstaten van de Europese Unie moeten beletten dat hun defensie-uitgaven door de strijd tegen de coronacrisis onder druk zouden kunnen komen. Dat heeft Joseph Borrell Fontelles, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid gezegd.

Borrell waarschuwde in een vergadering met Europese ministers dat de pandemie tot onvoorziene veiligheidsuitdagingen kan leiden. Hij betoogde daarbij dat het duidelijk is dat de pandemie de volgende jaren heel waarschijnlijk de veiligheid zal verslechteren.

Garanties

‘Covid-19 heeft een nieuwe dreiging gecreëerd,’ betoogde Borrell. ‘De aanpak van de crisis vereist dat de overheden extra middelen vrijmaken. Dat moet toelaten om het virus te bestrijden en het economisch herstel te bestuderen. Maar ondanks de nadruk op die doelstellingen, moet ook de noodzakelijke financiering voor de defensie van Europa gegarandeerd blijven.’

Daarbij waarschuwde hij dat de Europese defensiebudgetten zich pas recent enigszins van de financiële schok tien jaar geleden hebben hersteld.

Zdravko Jakop, Kroatisch minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de bijeenkomst, voegde eraan toe dat de pandemie de veiligheidsrisico’s niet heeft doen verdwijnen. Hij drong er bij de lidstaten van de Europese Unie op aan om hun defensie-initiatieven verder te zetten.

De deelnemers aan de vergadering benadrukten tevens dat militaire samenwerking een bijdrage kan leveren om de coronacrisis te helpen bestrijden. Daarbij werd gewezen op onder meer het gebruik van beschermende kleding, die vaak een militaire origine heeft. ‘Bovendien beschikt de militaire sector over hightech toepassingen en mechanismen voor crisisbestrijding die kunnen worden ingezet,’ luidt het.

Geloofwaardigheid

De zware kost van coronacrisis zou een bedreiging kunnen zijn voor de Europese militaire budgetten, die al onder druk staan. Het zou immers verleidelijk kunnen zijn een aantal militaire budgetten naar middelen voor het economisch herstel te transfereren.

Eind april had een groep Europese defensie-experts de Europese beleidsmakers nog op het hart gedrukt de defensie-uitgaven niet af te bouwen. ‘De coronacrisis zal de onophoudelijke verslechtering van de internationale veiligheidsomgeving niet stoppen of verzachten,’ zeggen de experts. ‘Integendeel, de crisis zal de wereld nog onzekerder en minder stabiel maken.’

‘Bezuinigingen op de militaire begroting zouden de Europese afhankelijkheid van externe partijen alleen nog aar vergroten,’ zeggen ze. ‘Bovendien zouden ze ook de geloofwaardigheid van Europese landen als militaire partners, onder meer in een bondgenootschap zoals de Navo, aanzienlijk ondermijnen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20