‘Coronacrisis dwingt bedrijven om na te denken over hun rol binnen de maatschappij’

De coronacrisis heeft de bedrijfswereld volledig op zijn kop gezet. ‘Waar vroeger alles in de schaduw van de winst stond, worden de bedrijven vandaag gedwongen om na te denken over hun maatschappelijke rol’, zegt Maria Darmi managing director bij het onderzoeksbureau Kantar, naar aanleiding van een internationale studie.

Net zoals de financiële crisis een stempel heeft gedrukt op de bankensector, zal de coronacrisis een onomkeerbare impact hebben op de bedrijfswereld. In een internationale studie van het onderzoeksbureau Kantar geven twee op de drie bedrijven aan dat ze verwachten dat ze voortaan een andere koers moeten varen. Kantar heeft voor de studie 4.500 bedrijven bevraagd in 70 landen, waaronder ook 70 Belgische bedrijven.

Veerkrachtig en flexibel

‘Geen enkele recessie ging ooit gepaard met een wijziging in consumentengedrag van deze aard en schaal. Hoe mensen winkelen, welke producten ze kopen, wat hun servicenoden zijn, …. Alles moet gereset worden’, laat Jochen Vandenbossche, analist bij Kantar weten. ‘Historisch gezien zijn het vooral de bedrijven die op zulke momenten het voortouw nemen, door die gewijzigde noden te analyseren en hun strategie, werking en investeringen in functie daarvan aan te passen.’

Darmi maakt daarbij de vergelijking met de evolutieleer: ‘Het gaat er niet om wie de grootste of de sterkste is, maar wie het meest veerkrachtig en flexibel is.’

In de eerste plaats wordt er gekeken naar een verdere digitalisering. 70 procent van de bedrijven geeft in de studie aan zijn huidige e-commercemogelijkheden uit te breiden. Ook worden de ondernemingen gedwongen om na te denken over hun bedrijfsstrategie.

‘Maar wat misschien wel het belangrijkste is, is de rol die de onderneming speelt binnen de maatschappij, hun bestaansreden’, merkt Darmi op. ‘Tijdens de coronacrisis is nogmaals gebleken hoe belangrijk het doel van een onderneming is voor de consument.’

Rol binnen de maatschappij

Dat is ook de vaststelling van Alain Mayné, bestuurder bij de Belgian Association of Marketing (BAM). ‘Ondernemingen worden door de consument gedwongen om na te denken over hun rol binnen de maatschappij. Bedrijven die zich vandaag schuldig maken aan wanpraktijken worden vrijwel onmiddellijk aan de digitale schandpaal genageld op sociale media’, verduidelijkt hij.

Volgens Mayné is er zowel bij de consumenten en ondernemingen een mentaliteitswijziging gekomen doorheen de jaren. ‘Waar kort na de tweede wereldoorlog welvaartcreatie één van de absolute prioriteiten was, wordt er vandaag meer en meer gekeken naar het maatschappelijke doel van de onderneming. Vooral tijdens de crisissen, zoals de coronacrisis, wint dat laatste aan belang.’

Hij haalt het voorbeeld van het Belgische telecombedrijf Telenet aan. Die start in december een proefproject met basisinternet voor kwetsbare gezinnen op.

Samenwerkingen tussen ondernemingen

Volgens Darmi kunnen bedrijven de handen in elkaar slaan om tegemoet te komen aan enkele maatschappelijke problemen. ‘De samenwerking tussen verschillende farmabedrijven is daar een mooi voorbeeld van. Vandaag zien we daar met meerdere vaccins het resultaat van’.

Volgens Mayné zullen de ondernemingen die er in slagen om een duidelijk doel naar voren te schuiven de meeste successen boeken. ‘Onrechtstreeks heeft dat dan ook een opwaartse impact op de winstgevendheid’, besluit hij.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20