Coronacrisis dreigt ziekenhuizen op te zadelen met een verlies van ruim 2 miljard euro

De jaarlijkse doorlichting van de ziekenhuisfinanciën van Belfius leert dat de ziekenhuizen dit jaar afstevenen op een gezamenlijk verlies van meer dan 2 miljard euro. ‘De beloofde overheidscompensaties zullen broodnodig zijn om deze verliezen op te vangen’, aldus de bank.

De financiële situatie van de Belgische ziekenhuizen ziet er allesbehalve rooskleurig uit. Na een positief 2019 waarin de ziekenhuizen in ons land een winst van 76,7 miljoen euro hebben geboekt, krijgen ze dit jaar te kampen met een miljardenverlies. Dat blijkt uit een voorlopige prognose dat Belfius heeft gemaakt naar aanleiding van de jaarlijkse doorlichting van de ziekenhuisfinanciën.

Minder consultaties en opnames

De grootbank merkt op dat er door de coronapandemie heel wat inkomsten wegvallen voor de ziekenhuizen. Zo zakte het aantal consultaties tijdens de eerste coronagolf naar 43 procent van de normale activiteit. Het aantal totale opnames viel in die periode terug naar 59 procent. ‘Tegelijkertijd zien we het aantal ligdagen minder snel dalen, omdat een Covid-19-patiënt langer in het ziekenhuis verblijft’, aldus de bank.

Uit de prognose blijkt ook dat de tweede golf een zwaardere financiële impact heeft op de ziekenhuizen dan de eerste golf. Er zijn meer opnames en ook meer op de intensieve zorgen.

‘Daar waar de kracht van de pandemie in het voorjaar grote regionale verschillen vertoonde, waardoor niet alle ziekenhuizen even hard werden getroffen, zien we nu een hoge intensiteit over het hele grondgebied. Geen enkel ziekenhuis ontspringt de dans’, verduidelijkt de grootbank.

Ziekenhuizen zien omzet dalen

Naast het toenemend aantal coronapatiënten werden de ziekenhuizen tevens geconfronteerd met allerhande meerkosten, zoals beschermingskledij en aanpassingen aan de infrastructuur.

Langs de opbrengstenzijde konden dokters minder vaak honoraria aanrekenen voor onder meer operaties en consultaties. Er waren ook minder inkomsten voor de farmacie en de betalende parkings van de ziekenhuizen stonden grotendeels leeg.

De totale balans komt uit op een omzetdaling van 8,1 procent tijdens het eerste half jaar. Belfius verwacht dat de verliesmarge van de ziekenhuizen dit jaar schommelt tussen 5,6 en 11,2 procent.

‘De algemene en universitaire ziekenhuizen realiseren samen een omzet van om en bij de 20 miljard euro. Dat betekent potentieel een verlies van meer dan 2 miljard euro voor de volledige sector’, verduidelijkt Belfius. De steunmaatregelen van de overheid werden wel niet opgenomen in de berekening van de bank.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20