Corona duwt wereldwijde containertarieven naar recordniveaus

De tarieven in de wereldwijde containerscheepvaart zijn tot een absoluut recordniveau gestegen. Het fenomeen is grotendeels te wijten aan de coronacrisis, die op het internationale goederenvervoer immers een aanzienlijke invloed heeft gehad. Dat hebben een aantal experts tegenover het persbureau Reuters gezegd.

Er wordt daarbij gewag gemaakt van een grote vraag om de voorraden op markten in de Verenigde Staten en Europa opnieuw aan te vullen, gekoppeld aan een containerschaarste op een aantal cruciale knooppunten en verschuivingen in de traditionele vrachtstromen.

Lockdowns

De Freightos Baltic Global Container Index (FBX), die een gemiddelde maakt van twaalf grote containerroutes, steeg deze week naar een prijs van 2.359 dollar per veertigvoet-container. Dat is het hoogste tarief in de geschiedenis. Sinds begin juli zijn de prijzen met 30 procent gestegen.

‘De piek wordt veroorzaakt door de bijzonder grote vraag naar containervracht sinds juli,’ zegt Hua Joo Tan, marktanalist containervervoer bij Liner Research Services. ‘Na de lockdowns moesten immers de voorraden op vele markten opnieuw worden aangevuld.’

‘Er was daarbij ook een grotere vraag naar goederen voor thuisgebruik en naar persoonlijke beschermingsmiddelen. Bovendien moest rekening worden gehouden met een beperkte capaciteit aan luchtvracht, terwijl verschillende locaties met een ernstig tekort aan containers werden geconfronteerd.’

De kosten voor het verschepen van een container van China naar de oostkust van de Verenigde Staten, een belangrijke wereldwijde retailmarkt, liep met 42 procent op tot 4.750 dollar. Op de route van China naar de Amerikaanse westkust was er sprake van een stijging met bijna 50 procent tot 3.878 dollar.

‘De routes van Azië naar de Verenigde Staten kenden de sterkste groei,’ aldus Tan. ‘De trafieken kenden een stijging tussen 10 procent en 20 procent. Maar dat fenomeen slaat momenteel ook over naar de andere handelsroutes.’ Volgens Tan zullen deze trends zich alvast tot het eerste kwartaal van volgend jaar handhaven.

Distributie

De analisten wijzen er echter op dat er niet alleen naar een grotere vraag moet worden gewezen. ‘Er zijn immers ook bijkomende klanten,’ merken ze op. ‘Bedrijven die in het verleden voor hun verzendingen beroep deden op de luchtvaart, hebben zich nu tot het maritieme transport moeten wenden. Een groot deel van de wereldwijde luchtvloot wordt immers aan de grond gehouden.’

‘Daarnaast is er ook het gevolg van de verstoring van de traditionele trafieken, wat een ongelijke wereldwijde distributie van containers tot gevolg heeft gehad. Dit alles heeft op een aantal cruciale locaties geleid tot een schaarste aan containers. Hierdoor zijn de tarieven verder gestegen.’

Volgens Lars Jensen, topman van SeaIntelligence Consulting, is het moeilijk om voorspellingen voor de toekomst te doen. ‘De pandemie kan de situatie abrupt veranderen,’ waarschuwt hij.

‘De vervoerders beweren weliswaar al sterke orders te hebben tot aan het Chinese nieuwjaar, maar men mag niet vergeten dat de Amerikaanse en Europese importeurs na de uitbraak van coronacrisis de voorbije lente bijzonder snel hun lopende bestellingen annuleerden.’

‘Indien de pandemie verergert en tot strengere lockdowns en diepere recessies leidt, zullen consumenten waarschijnlijk – naarmate de werkloosheid stijgt – op hun uitgaven bezuinigen, waardoor uiteindelijk de vraag naar containers zou afnemen.’

‘De vraag naar containers kan bovendien ook terugvallen indien de pandemie snel onder controle wordt gebracht en consumenten opnieuw meer zouden beginnen uit te geven aan diensten zoals reizen en minder aan goederen.’

Meer