Containervervoer op Russische spoorwegnet bereikt recordhoogtes; er dreigen echter knelpunten aan de horizon

Het containervervoer op de Russische spoorwegen bereikt recordhoogtes. Dit is te danken aan een sterke toename van de transporten tussen China en Europa. Dat heeft spoorwegmaatschappij Russian Railways gezegd in een commentaar op de trafiekcijfers van de eerste negen maanden van dit jaar.

Analisten waarschuwen echter dat deze evoluties de capaciteiten van de Russische spoorwegen onder zware druk dreigen te zetten.

Havens

“De tarieven voor het maritieme vervoer hebben de jongste maanden een explosieve groei laten optekenen”, merkt het persbureau Reuters op. “Deze prijsstijgingen heeft de Chinese industrie aangezet om voor het transport van zijn goederen naar Europa meer op het treinvervoer – beroep te doen.”

“Dat spoorvervoer loopt voor een belangrijk deel over Russisch grondgebied, waar de toenemende volumes echter tot congesties dreigen te leiden. De netwerkcapaciteit van de Russische spoorwegen komt hierdoor onder grotere druk.”

“Landen werken na de coronacrisis aan hun economisch herstel”, verduidelijkt Reuters. “Daarbij proberen ze opnieuw hun voorraden aan te vullen, terwijl ze eigen goederen exporteren om bijkomende inkomsten te genereren.”

“Die drukke trafieken zorgen in de zeehavens over de hele wereld tot aanzienlijke vertragingen. Daardoor wordt het spoor voor veel partijen een aantrekkelijk alternatief.”

“Begin dit jaar was het vervoer van containers over het spoor tussen Azië en Europa twee keer goedkoper dan dezelfde trafieken over zee”, merkt Russian Railways op. “Inmiddels is het maritiem transport al drieënhalve keer duurder geworden dan het treinvervoer.”

Het spoorwegbedrijf wijst er daarbij op tijdens de eerste negen maanden van dit jaar in totaal een transit van 782.000 standaard-containers (teu) te hebben geregistreerd. Dat betekende een toename met 40 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. 

De trafieken naar West-Europa lieten daarbij met een toename van 47 procent tot 568.700 eenheden de sterkste groei noteren. Het Russische staatsbedrijf betoogt dit jaar uiteindelijk zelfs een recordtransit van meer dan een miljoen containers te verwachten.

Tekorten

Vervoerders en analisten merken echter op dat deze snelle groei een aantal problemen van de Russische spoorweginfrastructuur aan het licht heeft gebracht. Die knelpunten zouden volgens hen tot belangrijke opstoppingen en vertragingen kunnen leiden.

“De Russische spoorwegen worstelen met personeelstekorten – van managers tot kraanmachinisten – om de toenemende trafieken te kunnen blijven opvangen”, oppert Alexey Bezborodov, topman van de transportanalist Infraproject.

“Daarnaast is er ook onvoldoende rollend materieel beschikbaar. Voor de uitbraak van de coronapandemie had niemand verwacht dat het transitverkeer in Rusland een dergelijk hoge vlucht zou kunnen kennen. Er was dan ook niemand klaar om op deze trend efficiënt te reageren.”

Logistieke groepen wijzen daarbij op een beperkte capaciteit op de hoofdspoorlijnen en knelpunten in de buurt van havens en grenscontroles. Verder worden bureaucratische vertragingen en technische problemen gemeld bij grensovergangen waar containers wegens verschillende spoorbreedtes op andere treinen moeten worden overgeladen.

De Russische president Vladimir Poetin gaf drie jaar geleden aan het transitverkeer voor containers verder te zullen uitbouwen. Bedoeling is daarbij om over drie jaar een trafiek van 1,7 miljoen containers te registreren. Dat betekent een verviervoudiging tegenover vier jaar geleden.

Tegen het midden van volgend decennium zouden die transporten tot 3,7 miljoen exemplaren moeten zijn toegenomen. Daarmee zou Rusland zijn aandeel in het goederenvervoer tussen Azië en Europa van 4 procent naar 15 procent verhogen.

Investeringsplan

Om deze doelen te bereiken onthulde Russian Railways vorig jaar een investeringsplan van 200 miljard roebel (2,42 miljard euro). Die middelen zullen worden ingezet om over een periode van drie jaar tijd de transittijd van het vrachtvervoer van de oostelijke naar de westelijke grens tot een week te beperken. Momenteel moet rekening worden gehouden met een reis tussen elf en veertien dagen. 

Dat initiatief maakt deel uit van een groter plan – ter waarde van meer dan 700 miljard roebel – dat de Russische regering en het spoorbedrijf acht jaar geleden bekend maakten.

Daarbij werd aangekondigd dat de export van steenkool, metaal en andere grondstoffen naar Aziatische bestemmingen door de uitbreiding van de Transsiberische route en de verbinding Baikal-Amoer zou worden aangemoedigd.

Dat geld zou worden gebruikt voor de aanleg van extra sporen, die transporten de mogelijkheid zouden moeten bieden om langzaam rijdende of tegemoetkomende treinen te omzeilen. Daarnaast werden ook initiatieven aangekondigd voor het uitbouwen en het vergroten van de capaciteit van de stations en voor de verbetering van de elektriciteitsvoorziening.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20