Computers zeggen dat we de klimaatverandering wel degelijk kunnen terugdraaien

De wereld verliest stilaan de hoop dat we de klimaatverandering nog kunnen terugdraaien. De Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering analyseerde daarom een reeks gigantische computersimulaties van de wereldeconomie om te zien of het nog wel mogelijk is.

Volgens Detlef van Vuuren van het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving, dat een van de modellen ontwikkelde, proberen de wetenschappers te weten te komen wat nodig is om alsnog de doelstellingen van Parijs te halen.

De computers hanteerden zes “geïntegreerde evaluatiemodellen”: vier in Europa, één in Japan en één in de VS. Zij kregen gegevens over auto’s, bussen, vliegtuigen, elektriciteitscentrales, huisovens en rijstvelden. Daarna integreerden ze naast veronderstellingen over internationale handel, ook de prijs en de kosten van nieuwe technologieën. Aan de hand daarvan gingen de computers berekenen of de uitstoot van broeikasgassen binnen de 40 jaar echt tot nul kan worden herleid.

Het goede nieuws is dat de computers ja zeggen. In deze virtuele werelden reageren mensen op hogere brandstofprijzen of overheidsmaatregelen door naar energie-efficiëntere huizen te verhuizen, en geven ze hun auto op ten gunste van een nieuw, beter soort openbaar vervoer waar “autonome voertuigen reageren zoals Uber”. 

Tussen 10 en 20 keer meer land wordt bedekt met zonne- en windmolenparken. Van Vuuren: “Tien jaar geleden was de opkomst van goedkope zonne-energie nooit voorzien. We hebben het geluk gehad dat de kosten van duurzame energie de afgelopen tien jaar snel zijn gedaald  Dit heeft de taak om de koolstofuitstoot te verminderen veel gemakkelijker gemaakt.”

Hoewel politieke en/of menselijke onverzettelijkheid een alarmsignaal blijft, laten de cijfers aan duidelijkheid weinig te wensen over. “Ze zijn allemaal erg verschillend van de huidige situatie.” De machines zeggen in ieder geval dat er een uitweg is.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20