Interactieve kaart: de impact van de klimaatverandering

Als er geen nieuwe krachtige maatregelen worden genomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zouden klimaatrampen in de loop der jaren frequenter kunnen voorkomen, maar ook intenser kunnen worden.

In zijn jongste rapport zegt het IPCC, het intergouvernementele klimaatorgaan van de VN, dat de extreme weersomstandigheden waarmee de mensheid wordt geconfronteerd – droogtes, bosbranden, overstromingen, hittegolven – frequenter zullen worden naarmate de opwarming van de aarde toeneemt.

Volgens de verschillende scenario’s van het IPCC zou de temperatuur van de aarde tegen 2100 met 1 tot 5,7 graden kunnen stijgen. Zoals de zaken er nu voor staan, lijken de kansen om de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw te beperken tot 1,5°C, de doelstelling die in 2015 in de overeenkomst van Parijs is vastgesteld, nihil. Tenzij er snel krachtige klimaatmaatregelen op wereldschaal worden genomen.

De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) heeft voor zijn rapport verschillende mogelijke scenario’s voor de wereldwijde klimaatverandering onderzocht. De deskundigen hebben bepaald hoe onze planeet eruit zou kunnen zien als er geen klimaatinspanningen worden gedaan om de opwarming van de aarde te beperken. In dat geval zouden de temperaturen op aarde tegen het einde van de eeuw met 4 graden kunnen stijgen, wat uiteraard tot meer extreme weersomstandigheden zou leiden.

In plaats van eens in de 50 jaar zoals in het verleden – nu om de 10 jaar – zouden hittegolven zich jaarlijks of tweejaarlijks kunnen voordoen. Zeer grote overstromingen, die vroeger eens in de 100 jaar voorkwamen, zouden tegen 2100 een jaarlijks fenomeen kunnen worden.

Een interactieve kaart om de opwarming van de aarde te volgen

Om beter te begrijpen wat er ons te wachten staat, heeft het IPCC online een interactieve kaart gepubliceerd. Die kaart laat zien hoe de opwarming van de aarde de wereld in verschillende scenario’s zal beïnvloeden. Als er niets wordt gedaan, kunnen we een aanzienlijke stijging van de temperatuur op aarde verwachten. Hete landen zullen het nog warmer krijgen, maar ook koude gebieden zouden met hogere temperaturen te maken kunnen krijgen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het ijs verder en sneller smelt.

De verschillende gegevens waarop de kaart is gebaseerd, kunnen worden aangepast om een beter beeld te geven van wat de toekomst volgens verschillende scenario’s in petto heeft voor ons. Je kan bijvoorbeeld kiezen tussen gegevens die zijn waargenomen door een bepaalde mondiale of regionale organisatie, gegevens van historische simulaties of projecties. Het is ook mogelijk te zien hoe het klimaat er in het paleolithicum uitzag.

Daarna kan je een variabele kiezen zoals temperatuur, neerslag, sneeuwval of de ozonlaag. Met het derde tabblad bovenaan de kaart kan worden gekozen tussen een min of meer nabije projectie in de tijd. Daarnaast kan je de impact van de klimaatopwarming bekijken per scenario, de zogeheten SSP’s uit het rapport van de VN-organisatie. We geven een korte beschrijving van iedere scenario:

  • Het SSP1 beschrijft een wereld van sterke internationale samenwerking, met de nadruk op duurzame ontwikkeling.
  • Het SSP2 voorspelt een wereld die gekenmerkt wordt door een voortzetting van de huidige trends.
  • Het SSP3 schetst een versnipperde wereld die wordt gekenmerkt door concurrentie tussen landen en waarin het beleid meer op veiligheid dan op milieu is gericht.
  • Het SSP4 beschrijft een wereld van grote ongelijkheid tussen landen.
  • Het SSP5 beschrijft een wereld van snelle en onbeperkte groei in economische productie en energieverbruik.

De tool zal dan een klimaatprojectie van de aarde maken op basis van de gekozen parameters. Je kan je ook toespitsen op een regio en daar meer informatie over krijgen.

In Midden- en West-Europa bijvoorbeeld zou, als er niets wordt gedaan, de gemiddelde zomertemperatuur tegen het begin van de 22e eeuw dicht bij 30 graden liggen. In Noord-Afrika schommelen de temperaturen tussen 45 en 50 graden van juni tot augustus.

(bzg)

Lees ook:

Meer