China nu groter dan VS in wetenschappelijk onderzoek

China is op het gebied van wetenschappelijk onderzoek inmiddels groter dan de Verenigde Staten. Vooral sinds het begin van het nieuwe millennium heeft de Chinese research een bijzonder sterke groei laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Nanjing University in China en het National Bureau of Economic Research (NBER) in de Verenigde Staten.

De onderzoekers merken daarbij op dat het Chinese aandeel in het wereldwijde onderzoek lange tijd in sterke mate werd onderschat. Chinese wetenschappers gaan voor hun onderzoeksprojecten immers vaak naar het buitenland.

Onderschatting

Naarmate landen rijker worden, neemt ook hun wetenschappelijke activiteit toe. “Er moet inmiddels echter worden vastgesteld dat de aanwezigheid van China in het wereldwijde wetenschappelijk onderzoek groter is dan zijn aandeel in de internationale economische productie,” zeggen de onderzoekers Qingnan Xie en Richard Freeman.

“Lange tijd werd die Chinese bijdrage echter zwaar onderschat. Bij de registratie van het wetenschappelijk onderzoek werd immers steeds uitgegaan van de research-locatie. Dat leidt echter vaak tot een vertekening. Vele Chinese onderzoekers publiceren immers wetenschappelijk werk tijdens periodes dat ze aan een Amerikaanse universiteit aan het werk zijn.”

“Wanneer die vertekening wordt weggewerkt, blijkt dat ongeveer 25 procent van alle wetenschappelijke publicaties aan een Chinese auteur of adres isgelinkt,” verduidelijken de onderzoekers.

“Wanneer ook rekening gehouden wordt met wetenschappelijke publicaties die oorspronkelijk in de Chinese taal zijn verschenen, loopt dat aandeel zelfs op tot 37 procent. Anderzijds moet worden vastgesteld dat China in het wereldwijde bruto binnenlandse product een aandeel heeft van 15 procent.”

Kwaliteit

Critici merken wel op dat verder moet worden gekeken dan het volume aan wetenschappelijke productie. Daarbij wordt erop gewezen dat Chinees onderzoek vaak verschijnt in publicaties met een minder hoog aanzien en dus ook geen even grote bijdrage tot de wetenschappelijke vooruitgang maken dan studies die in kwaliteitsmedia worden opgenomen.

Xie en Freeman wijzen er echter op dat ook de kwaliteit van de Chinese wetenschap duidelijke vorderingen boekt. Zij wijzen erop dat Chinese studies begin deze eeuw ongeveer 7,4 procent van alle verwijzingen in andere wetenschappelijke publicaties vertegenwoordigden. Vijf jaar geleden was dat cijfer al opgelopen tot 19,5 procent.

“Ook in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften zoals Nature en Science kan sinds het begin van de eeuw een duidelijke opkomst van de Chinese wetenschap worden opgemerkt,” zeggen de onderzoekers nog.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20