Taalbarrière nog altijd een probleem in wetenschappelijk onderzoek

Taalverschillen blijven in de wereldwijde wetenschappelijke research een belangrijk knelpunt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Cambridge University.Opgemerkt wordt dat een belangrijk deel van de wetenschappelijke rapporten in een andere taal dan het Engels wordt gepubliceerd.Daardoor kunnen volgens de onderzoekers bepaalde resultaten over het hoofd worden gezien, waardoor de inzichten in de wetenschap vertekend kunnen raken.De onderzoekers zeggen dan ook dat wetenschappelijke tijdschriften samenvattingen in verschillende talen zouden moeten voorzien. Bovendien moeten universiteiten volgens hen gestimuleerd worden meer studies te vertalen.

Kennisoverdracht

“Algemeen wordt in de wetenschappelijke wereld het Engels als de gemeenschappelijke werktaal gebruikt,” benadrukt onderzoeksleider Tatsuya Amano. “Alle belangrijke wetenschappelijke tijdschriften publiceren in de Engelse taal, ook al omvatten hun pagina’s onderzoek over de hele wereld.””In werkelijkheid blijkt echter dat meer dan één derde van alle wetenschappelijke studies in een andere taal dan het Engels worden gepubliceerd. Daardoor dreigt de internationale gemeenschap verstoken te blijven van belangrijke wetenschappelijke bevindingen, maar ook voor de onderzoekers op het terrein kunnen die taalproblemen een belangrijk knelpunt vormen.”“De wetenschappelijke community mag niet veronderstellen dat alle belangrijke informatie in het Engels is gepubliceerd,” zegt Amano nog. “Taalbarrières vormen nog altijd een hindernis in de wereldwijde distributie van de wetenschappelijke kennis.”Er wordt vooral gewag gemaakt van een bedreiging voor een vlotte kennisoverdracht in landen waar het Engels niet als moedertaal wordt gebruikt. Een groot gedeelte van de wereldwijde wetenschappelijke literatuur wordt in die regio’s immers moeilijker beschikbaar voor de lokale onderzoekers.Dat kan volgens de onderzoekers vooral een cruciaal probleem worden waar de lokale expertise een doorslaggevende impact heeft, zoals bij studies over het leefmilieu. (mah)

Meer