‘China moet dringend bijna 365 gigawatt aan steenkoolcentrales sluiten’

China moet de uitstoot van koolstofdioxide door zijn steenkoolcentrales tegen het einde van dit decennium halveren. Alleen met een dergelijke ingreep kan het land erin lukken om zijn ecologisch streefdoel – een klimaatneutraliteit over veertig jaar – te bereiken.

Dat staat in een rapport van de Britse denktank TransitionZero, gebaseerd op satellietbeelden en artificiële intelligentie, om de uitstoot van koolstofdioxide van de steenkoolcentrales in China in te schatten.

Voordelen

China is wereldwijd de grootste producent van broeikasgassen, een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. Om zijn emissies tegen eind dit decennium te halveren, zou het land steenkoolcentrales met een gezamenlijke capaciteit van 364 gigawatt moeten sluiten, aanpassen of naar zijn reserve-vermogen overhevelen. Daarmee zou China ongeveer een derde van zijn huidig arsenaal steenkoolcentrales uit dienst moeten halen.

TransitionZero berekende tevens dat China ongeveer 1.600 miljard dollar zou kunnen besparen wanneer het land de meerderheid van zijn steenkoolcentrales door milieuvriendelijker alternatieven zou vervangen.

‘Onafhankelijk van de klimaatoverwegingen, blijkt uit de analyse dat China met de overschakeling naar duurzame energiebronnen financiële baten zou kunnen realiseren’, oppert Matthew Grey, directeur van TransitionZero. ‘Bovendien zouden de Chinese autoriteiten kunnen vermijden dat een aantal activa – door hun vervuilend karakter of imago – niet langer gebruikt zouden kunnen worden.’

Experts en actievoerders hebben al gezegd dat China onmiddellijk alle goedkeuringen voor nieuwe kolencentrales moet stopzetten indien het land zijn klimaatdoelstellingen wil halen. De Chinese regering heeft echter recent in zijn nieuwe vijfjarenplan, dat tot halverwege dit decennium loopt, aangegeven een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van steenkool te zullen blijven promoten.

Internationale impact

De Global Energy Monitor wijst er in een recent rapport op dat deze activiteit zwaar doorweegt op het internationale energiebeleid.

‘Nagenoeg overal in de wereld worden inspanningen gedaan om de productie van de steenkoolcentrales terug te schroeven’, aldus het rapport. ‘Die inspanningen worden echter compleet ongedaan gemaakt door de nieuwe productie die in China in gebruik wordt genomen.’

‘China voltooide vorig jaar nieuwe steenkoolcentrales met een totale capaciteit van 38,4 gigawatt. Dat is meer dan 37,8 gigawatt aan vermogen dat elders in de wereld uit dienst werd gehaald. Van de nieuwe steenkoolcentrales die vorig jaar wereldwijd in gebruik werden genomen, bleek 78 procent zich in China te bevinden. Het jaar voordien bedroeg het Chinese aandeel nog 64 procent.’

Lees ook: China bouwt evenveel nieuwe steenkoolcentrales als er vandaag in EU nog te vinden zijn

Meer