China bouwt evenveel nieuwe steenkoolcentrales als er vandaag in EU nog te vinden zijn

China zet dit jaar voor 148 gigawatt aan nieuwe steenkoolcentrales. Dat is evenveel dan wat er in heel de EU nog aan steenkoolcentrales te vinden is. Elders in de wereld is de trend nochtans om uit steenkool te stappen.

China is zoveel steenkoolcentrales aan het bouwen dat het land ruimschoots compenseert voor de inspanningen van de rest van de wereld. Dit jaar alleen al komt er in China voor 148 GW aan energiecentrales bij die allemaal op steenkool draaien. Ter vergelijking: in de EU staat nog voor 149 GW aan steenkoolcentrales.

Dat beleid gaat rechtstreeks in tegen dat van de rest van de wereld. De laatste jaren is het aantal steenkoolcentrales globaal afgenomen. De EU produceerde vorig jaar 2 GW minder energie die afkomstig is uit steenkoolcentrales dan in 2017, zegt energiewatcher Global Energy Monitor.

Klimaatopwarming

De Chinese verschuiving naar extra steenkoolcentrales is slecht nieuws voor de strijd tegen de klimaatopwarming. Dat is de reden waarom andere landen hun steenkoolcentrales terugschroeven, maar de groei in China is dusdanig groot dat ze de globale inspanningen teniet doet. Nochtans is China wel de grootste boosdoener in termen van CO2-uitstoot.

Net vandaag loste de VN een rapport over fossiele brandstoffen. Volgens het rapport ligt de productie van fossiele brandstoffen nog steeds te hoog om de doelstellingen in de Parijsakkoorden te behalen.

pixabay

China heeft wel degelijk beloofd om zijn CO2-uitstoot te verminderen tegen 2030, als onderdeel van die Parijsakkoorden. Een aantal landen en de EU oefenen druk uit op China om die datum te vervroegen. De recente investeringen van China wijzen erop dat het lobbywerk weinig bereikt heeft. Vorig jaar bouwde China vijf procent meer door steenkool aangedreven elektriciteitscentrales dan in 2017.

Waarom steenkoolcentrales?

Extra ontmoedigend is dat China de elektriciteitscentrales niet nodig heeft. De vraag naar elektriciteit is in China het laatste jaar weliswaar met acht procent gestegen, er is voldoende elektriciteit op het net om aan die vraag te voldoen.

De recente groei in steenkoolcentrales is veel meer te wijten aan Chinese industriëlen die hun marktaandeel zienderogen zien wegkwijnen, meent financiële krant The Financial Times. Tegelijk creëert de steenkoolindustrie werkgelegenheid.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20