VN-rapport: ‘Productie fossiele brandstoffen hoger dan ooit’

De wereldwijde productie van fossiele brandstoffen ligt veel hoger dan aanvaardbaar om de opwarming van de aarde binnen te perken te houden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Verenigde Naties.

Tegen 2030 zullen we 120 procent meer fossiele brandstoffen geproduceerd hebben dan wat volgens wetenschappers toegestaan is om de klimaatopwarming onder 1,5 graden te houden. Dat hebben de Verenigde Naties (VN) berekend.

Zelfs als we de norm verhogen tot 2 graden, raken we er niet meer. Indien de huidige productie op peil blijft, zullen we tegen 2030 de helft boven de toegestane hoeveelheid zitten. Vooral de steenkoolproductie swingt de pan uit.

‘Productie hoger dan ooit’

Dit rapport is het eerste dat de geplande productie van fossiele brandstoffen vergelijkt met de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs. In december 2015 engageerden 195 landen zich om de gemiddelde temperatuur op aarde tegen 2100 onder 2 graden Celsius te houden. Ze zouden zelfs bijkomende inspanningen leveren om de stijging tot 1,5 graden te beperken.

We zitten in een diep gat, en we moeten stoppen met graven.

Måns Nilsson van het Stockholm Environment Institute

De onderzoekers vermoeden dat veel landen hun belofte niet nakomen. Hoewel ze zeggen dat ze hun uitstoot zullen verminderen, investeren veel landen nog steeds in nieuwe projecten rond fossiele brandstoffen. ‘We zitten in een diep gat, en we moeten stoppen met graven’, zegt Måns Nilsson van het Stockholm Environment Institute aan The Guardian. ‘Ondanks het klimaatbeleid zijn de productieniveaus van fossiele brandstoffen hoger dan ooit.’

‘Subsidies afschaffen’

Het VN-rapport biedt oplossingen. De auteurs stellen voor om de exploitatie van nieuwe bronnen tegen te houden. Ook moeten overheden subsidies voor fossiele brandstoffen dringend stopzetten. ‘Veel winningsprojecten zijn niet economisch haalbaar zonder overheidssteun. De afschaffing van deze subsidies zal het speelveld met hernieuwbare energie gelijk maken’, klinkt het.

De auteurs verwijzen naar de initiatieven van landen zoals Costa Rica, Frankrijk, Denemarken of Nieuw-Zeeland. Zij hebben al gedeeltelijke of volledige verboden op nieuwe olie- of gasprojecten. Duitsland en Spanje ondernamen dan weer actie om steenkoolmijnen te sluiten.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20