China kent eerste economische krimp in 44 jaar

In China is het bruto binnenlands product tijdens de eerste drie maanden van dit jaar met 6,8 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die door het Chinese bureau voor de statistiek naar voor zijn gebracht. Daarmee moet China voor de eerste keer in verscheidene decennia een economische inkrimping melden.

De achteruitgang moet worden toegeschreven aan de uitbraak van de coronapandemie. De strikte maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben de Chinese economie sinds eind januari dit jaar immers nagenoeg volledig tot stilstand gebracht.

Heropstart

Vooral tijdens de maand februari bleef de Chinese economische productie op een bijzonder laag niveau. De voorbije weken konden de economische activiteiten in grote delen van het land geleidelijk worden hervat.

Onder meer de quarantaine van stad Wuhan, waar het virus het eerst werd gemeld, opgeheven. Wuhan is met zijn grote autoproductie een belangrijke pijler van de Chinese economie.

Het Chinese bureau voor de statistiek begon in 1992 met de publicatie van kwartaalresultaten over het bruto binnenlandse product. Tot nu toe moesten daarbij nog nooit negatieve cijfers naar voor worden geschoven.

Voordien waren alleen jaarcijfers bekend. Die hadden in 1976, op het einde van de Chinese Culturele Revolutie, de laatste keer een economische achteruitgang moeten melden. Vorig jaar kon China nog een economische groei met 6,1 procent laten optekenen. Ook het laatste kwartaal van vorig jaar kende de Chinese economie nog een stijging met 6 procent.

Werkloosheid

Uit de cijfers van het Chinese bureau voor statistiek blijkt onder meer dat de industriële productie in het land tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 8,4 procent terugviel tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tijdens de maand maart was er nog sprake van een inkrimping met 1,1 procent. De investeringen kenden tijdens het eerste kwartaal een achteruitgang mt 16,1 procent.

De Chinese retailverkoop noteerde tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een daling met 19 procent. In maart liet de verkoop van consumentengoederen nog een inkrimping met 15,8 procent optekenen. De online verkoop van fysieke goederen nam met 5,9 procent toe.

De stedelijke werkloosheid bedroeg in maart 5,9 procent, tegenover 6,2 procent tijdens de maand februari.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20