China begint met de bouw van een wind- en zonne-energiepark dat meer hernieuwbare energie zal produceren dan heel India

Deze week kondigde de Chinese president Xi Jinping aan dat de eerste stappen waren gezet voor de bouw van een enorm wind- en zonnepark. Een grootschalig project waar echter een zweem van mysterie rond hangt.

Vorige maand berichtte persagentschap Bloomberg over een gerucht dat in een Chinese woestijn een wind- en zonnepark van 400 gigawatt zou worden gebouwd. Het project zou al voor de helft klaar zijn in 2025. We zijn er nog niet, maar we naderen de eerstesteenlegging, was de teneur.

Xi Jinping heeft laten weten dat de eerste fase van een enorm project voor hernieuwbare energie net is begonnen. Het zal bestaan uit de ontwikkeling van een zonne- en windmolenpark met een capaciteit van 100 gigawatt (GW). Dat is een kwart van het (veronderstelde) einddoel, maar het is al enorm.

Het is bijvoorbeeld meer dan de volledige geïnstalleerde wind- en zonne-energiecapaciteit in India. Op 30 april 2020 had India een totale geïnstalleerde hernieuwbare energiecapaciteit van 87 GW (waarvan 38 GW windenergie en 35 GW zonne-energie).

Wanneer, waar en hoe? We weten het niet echt.

Afgezien van deze aankondiging is Xi Jinping zuinig geweest met het verstrekken van informatie over dit enorme project. De exacte locatie van het park is ons niet bekend, evenmin als het tijdschema voor de bouw ervan. Er kan alleen worden aangenomen dat het in een woestijn in het westen van China zal zijn.

“China zal de aanpassing van de industriële structuur en de energiestructuur blijven bevorderen, hernieuwbare energie krachtig ontwikkelen en de planning en bouw van grootschalige wind- en zonne-energieprojecten in woestijngebieden versnellen,” aldus de Chinese president.

Rookgordijn?

Hoewel deze aankondiging noodzakelijkerwijs spectaculair is, zal zij niet alle sceptici overtuigen. China is nog steeds verreweg de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. De onderneming zegt dat zij tegen 2030 haar piekemissies wil bereiken en tegen 2060 koolstofneutraal wil zijn.

Ondanks internationale druk heeft het echter nog steeds niet de details bekendgemaakt van de plannen die het wil uitvoeren om zijn beloften na te komen. In zijn toespraak herhaalde Xi Jinping slechts de toekomstige bekendmaking van de concrete maatregelen die daartoe zouden worden genomen. Hij heeft niet gezegd wanneer dit alles bekend zal worden gemaakt.

Er zij ook op gewezen dat het streven naar koolstofneutraliteit tegen 2060 volgens de IPCC-deskundigen te laat komt. Volgens hun berekeningen is het, om de klimaatverandering onder de meest alarmerende drempels te houden, absoluut noodzakelijk dat de wereld tegen 2050 koolstofneutraal wordt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20