CEO grootste vermogensbeheerder ter wereld: Oekraïne-oorlog luidt “einde globalisering” in

De wereldorde die sinds het einde van de Koude Oorlog van kracht is, wordt volgens Larry Fink op zijn kop gezet. Fink is het hoofd van BlackRock, dat met 10.000 miljard dollar onder beheer ’s werelds grootste vermogensbeheerder is.

De CEO van BlackRock slaat een serieuze toon aan in zijn traditionele brief aan de aandeelhouders, die gelezen werd door het zakenmedium CNBC: “De Russische invasie in Oekraïne heeft een einde gemaakt aan de globalisering die we de afgelopen drie decennia hebben gekend.”

Aan het einde van de Koude Oorlog, zo legt Larry Fink in zijn brief uit, werd de voormalige USSR verwelkomd in het internationale financiële systeem om haar toegang te geven tot markten en kapitaal over de hele wereld. Dit leidde tot een uitbreiding van de globalisering en een toename van de economische groei in Rusland.

Maar sinds de Russische invasie, zijn de dingen veranderd. Ongekende sancties hebben de grootmacht getroffen. De VS en Europa hebben Rusland van de markten afgesneden, zodat voor Europa alleen de handel in zijn fossiele hulpbronnen overblijft.

Larry Fink weet niet wat de uitkomst van het conflict zal zijn, maar hij is van mening dat “veel gemeenschappen en individuen zich geïsoleerd voelen en in zichzelf gekeerd zijn. Ik denk dat het de polarisatie en het extremistische gedrag dat we vandaag in de hele samenleving zien, heeft verergerd.”

BlackRock heeft geprofiteerd van de globalisering

In tegenstelling tot veel Franse bedrijven, neemt de vermogensbeheerder deel aan de economische oorlog van het Westen tegen Rusland. Zo heeft BlackRock stappen ondernomen om de aankoop van Russische aandelen in zijn activaportefeuilles of indexportefeuilles op te schorten.

“De afgelopen weken heb ik met talloze belanghebbenden gesproken, waaronder onze cliënten en werknemers, die allemaal proberen te begrijpen wat er kan worden gedaan om te voorkomen dat er kapitaal naar Rusland gaat”, aldus Fink.

Het einde van de Koude Oorlog was de periode waarin BlackRock werd opgericht. En Larry Fink maakt er geen geheim van dat de vermogensbeheerder heeft geprofiteerd van de globalisering en de groei van de kapitaalmarkten. “Ik blijf een langetermijnvoorstander van de voordelen van globalisering en de kracht van globale kapitaalmarkten. Toegang tot mondiaal kapitaal stelt bedrijven in staat hun groei te financieren, landen in staat hun economische ontwikkeling te vergroten en meer mensen in staat financieel welzijn te ervaren”.

Een nieuwe wereldorde?

Overschat Larry, door te spreken over het einde van de globalisering, niet de economische macht van Rusland, dat een bbp heeft dat gelijk is aan dat van Spanje, maar met een bevolkingsaantal dat bijna vier keer zo hoog ligt?

We moeten waarschijnlijk verder kijken dan Rusland. China blijft zijn Russische bondgenoot discreet steunen, ook al is zijn manoeuvreerruimte beperkt. Rusland heeft ook een medestander gevonden in India: een ander land met meer dan een miljard inwoners.

In plaats van het einde van de globalisering spreken sommigen van een “nieuwe wereldorde” op monetair vlak. “Koning dollar”, die de internationale handel op buitensporige wijze heeft gedomineerd, wordt steeds meer in twijfel getrokken. Vanwege de inflatie, maar ook vanwege de herhaalde sancties die gericht zijn tegen 1 op de 10 landen in de wereld, wordt de dollar steeds meer afgewezen als wereldvaluta. De recente besprekingen tussen Saudi-Arabië en China om olie in yuan te verkopen zijn slechts één voorbeeld.

Ook op het hoogtepunt van de pandemie werd het einde van de globalisering aangekondigd. En het is waar dat de gezondheidscrisis in sommige landen protectionistische reflexen heeft uitgelokt. Maar net wanneer het einde werd voorspeld, markeerde 2021 de terugkeer van het mondiale kapitalisme; business as usual. Het valt echter nog te bezien of Rusland na afloop van het conflict in Oekraïne weer op de financiële markten zal kunnen opereren alsof er niets gebeurd is.

(lb/lp)

Meer