Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: “België is sociaal-economisch niet voorbereid op de lange termijn”

België is sociaal-economisch niet voorbereid op de lange termijn. Dat is de conclusie van een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB – CCE).

De CRB – CCE vertegenwoordigt zowel werkgevers als vakbonden. “Rekening houdend met de staat van onze economie en onze openbare financiën, de levensvatbaarheid van ons sociaal systeem, de ecologische en digitale transitie, innovatie, etc. wordt het dringend noodzakelijk om actie te ondernemen. Want ons sociaal-economisch systeem is niet aangepast aan de lange termijn”, zegt CRB-secretaris-generaal Luc Denayer in de Franstalige krant La Libre Belgique.

Ons land torst een openbare schuldenlast die 102% van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt. Ook de overheidsuitgaven bedragen 50% van datzelfde bbp, terwijl het begrotingstekort sinds begin dit jaar enkel toeneemt. Er blijft dus erg weinig ruimte over om in de toekomst te investeren, aldus Denayer in La Libre.

“We moeten niet liegen”

“We moeten niet liegen. Dat de middelen beperkt zijn is bekend. Daarom is het dringend nodig om een ​​duidelijke visie te ontwikkelen die een einde maakt aan de onzekerheid in onze samenleving, ”zegt Denayer nog. Hij roept namens werkgevers en vakbonden de Europese autoriteiten op om de begrotingsregels te versoepelen. Op die manier wordt de financiering van grote infrastructuurwerken op lange termijn mogelijk.

Denayer luidt ook de alarmbel met betrekking tot de opleiding van werknemers in onze bedrijven. Volgens hem is dit een problematiek die al jaren bekend is. Die heeft er ook toe geleid dat vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt steeds minder op elkaar aansluiten. Dat weegt volgens hem ook op Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) en op de innovatiekracht van onze bedrijven.

De CRB laat tenslotte opmerken dat meer concurrentie en hervormingen op vlak van diensten (telecom, transport…) de prijzen voor de consument zouden doen dalen.

De CRB presenteerde het rapport vrijdag aan minister van Economie en Werkgelegenheid Nathalie Muylle (CD&V), die recent Kris Peeters verving.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20