Celtic Interconnector koppelt Ierland weer aan Europees elektriciteitsnet

Frankrijk en Ierland hebben een overeenkomst ondertekend om tussen beide landen een energie-interconnector, onder de Atlantische Oceaan, aan te leggen. Deze Celtic Interconnector zal duurzame kernenergie en windenergie tussen de twee landen overbrengen en zo hun energieonafhankelijkheid versterken.

De essentie: De Celtic Interconnector zal de Ierse stad Cork verbinden met de Franse regio Bretagne.

Energierekening

Het doel: De Celtic Interconnector moet Ierse overtollige duurzame windenergie tijdens periodes met piekproductiet aan Frankrijk verkopen. Frankrijk zou op zijn beurt duurzame kernenergie aan Ierland terugverkopen wanneer de activiteit van de windturbines afneemt.

  • De realisatie van de verbinding moet helpen garanderen dat de betrokken partijen duurzame energie kunnen delen en tegelijkertijd hun energiezekerheid en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen versterken.
  • De werkzaamheden aan de interconnector gaan volgend jaar van start. De Ierse premier Michael Martin zei dat het project zou helpen om de energierekeningen van de consumenten te verlagen en tegelijkertijd de energieonafhankelijkheid te vergroten.
  • Met de aanleg van de Celtic Interconnecter is een bedrag gemoeid van 1,6 miljard euro kosten. De verbinding moet over vier jaar operationeel zijn en moet een capaciteit krijgen van 700 megawatt. Dat is voldoende om 450.000 woningen van elektriciteit te voorzien.

Broodnodige back-up

Ook nog: Mark Foley, directeur-generaal van het Ierse elektriciteitsbedrijf EirGrid, wees erop dat de Celtic Interconnecter een bijzonder goede ontwikkeling is voor de energiezekerheid van zijn land en moet na de brexit een broodnodige back-up bieden.

  • Foley noemde de interconnecter het belangrijkste Ierse infrastructuurproject van dit decennium. Xavier Piechaczyk, voorzitter van de raad van bestuur van het Franse Réseau de Transport d’Électricité (RTE), wierp op zijn beurt op dat de Celtic Interconnector de solidariteit tussen beide landen op het gebied van koolstofarme energie zal versterken.
  • Frankrijk heeft momenteel elektriciteitsverbindingen met zijn buurlanden Groot-Brittannië, België, Duitsland, Zwitserland, Italië en Spanje. Op het gebied van energiezekerheid moet het land echter zware inspanningen doen.
  • Door een massale uitval van Franse kerncentrales ondervindt de elektriciteitsvoorziening van het land aanzienlijke problemen. Ook de uitvoer van Franse elektriciteit dreigt door de uitval van de nucleaire centrales problematisch te worden. Dit vormt vooral een bedreiging voor landen zoals Groot-Brittannië, Italië en Zwitserland, die in sterke mate voor hun elektriciteitsvoorziening van Frankrijk afhankelijk zijn.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.