“Ierland door brexit minder zwaar getroffen dan gevreesd”

Ierland is door de brexit minder zwaar getroffen dan aanvankelijk werd gevreesd. Dat hebben Ierse handelsspecialisten gezegd. Toch waarschuwen ze dat de reële impact pas na verloop van tijd volledig duidelijk zal worden.

“De brexit is niet de rampzalige gebeurtenis geworden waarvoor iedereen in Ierland vreesde”, benadrukte Anne Coleman-Dunne, een ambtenaar bij het Ierse ministerie van Ondernemingen en Handel. “Dit mag in niet geringe mate worden toegeschreven aan de mate van paraatheid van de Ierse bedrijven voor de gewijzigde handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk in de nasleep van de brexit.”

Geen economische klap

Er bestond in Ierland een grote bekommernis dat het land het grootste slachtoffer zou worden van de beslissing van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Men verwachtte een economische klap die het bruto binnenlands product met een volume tussen 0,8 procent en 1 procent zou doen dalen.

“In werkelijkheid hebben de Ierse handelsvolumes zich uitstekend kunnen handhaven”, voerde Coleman-Dunne aan.

Het Ierse Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat de invoer vanuit Groot-Brittannië in Ierland sinds het begin van dit decennium met 13 procent is gedaald. Maar tegelijkertijd werd vastgesteld dat de handel tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek tijdens het eerste jaar na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met 60 procent was toegenomen.

Bovendien bleek dat vorig jaar bijna 4 miljard euro aan goederen vanuit Noord-Ierland naar de Ierse Republiek werden uitgevoerd. Dat betekende een stijging met 65 procent tegenover het jaar voordien.

Ondanks die positieve cijfers waarschuwde Coleman-Dunn dat de brexit de handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland voor altijd heeft gewijzigd. Tevens waarschuwde ze dat de volledige omvang van deze veranderingen pas in de loop van de tijd volledig duidelijk zullen worden.

Verkiezingen

Ook de export van de Ierse Republiek naar Noord-Ierland is sinds de introductie van het Noord-Ierse protocol in januari vorig jaar met 54 procent toegenomen tot 3,7 miljard euro. Dat protocol heeft de Ierse exporteurs een concurrentievoordeel bezorgd ten opzichte van handelaars uit Groot-Brittannië.

De Europese Unie heeft bij de introductie van de brexit in januari vorig jaar onmiddellijk douanecontroles ingevoerd op goederen die uit het Verenigd Koninkrijk kwamen. De Britse regering heeft daarentegen de invoering van de eigen grenscontroles op goederen uit de Europese Unie uitgesteld. Die maatregelen zouden nu tot november dit jaar gefaseerd worden ingevoerd.

Het Noord-Ierse Protocol blijft echter voor aanhoudende onzekerheid zorgen. Er zijn ook geen tekenen dat de Brits-Europese gesprekken terzake tot een akkoord zouden kunnen leiden voor de de Noord-Ierse parlementsverkiezingen in mei.

Margaret Hearty, directeur van InterTradeIreland, waarschuwde daarbij dat die onzekerheid in Ierland een remmend effect had op de investeringen aan beide zijden van de grenzen.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20