Canada warmt dubbel zo snel op als de rest van de wereld

Canada warmt gemiddeld twee keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat zegt een onderzoek van de organisatie Environment and Climate Change Canada. Het rapport waarschuwt ook dat de impact van de klimaatverandering al in vele delen van het land zichtbaar zijn. De wetenschappers voegen eraan toe dat die effecten in de toekomst nog meer op de voorgrond zullen treden.

De grootste impact kan in het Canadese noordpoolgebied worden opgemerkt. In die regio zou de opwarming ook in de toekomst twee keer sneller blijven gaan dan in de rest van de wereld.

Onomkeerbaar

In Canada is de jaarlijkse gemiddelde temperatuur de voorbije zeven decennia met ongeveer 1,7 graden Celsius gestegen. Tijdens diezelfde periode was er wereldwijd sprake van een toename met 0,8 graden Celsius. Het noorden van het land kende de grootste stijgingen. In die regio’s was er sprake van een toename met 2,3 graden. Het rapport suggereert tevens dat een groot deel van de waargenomen effecten wellicht onomkeerbaar zullen blijken.

“Hoewel zowel menselijke activiteiten als natuurlijke klimaatomstandigheden in Canada aan de oplopende temperaturen hebben bijgedragen, blijkt de menselijke factor dominant,” stelt het rapport. “Meer dan de helft van de opwarming is in Canada wellicht te wijten is aan de invloed van menselijke activiteiten.”

“Een grote impact is te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarnaast is er echter ook het verlies aan sneeuw en ijs. Daardoor worden minder zonnestralen weerkaatst. Dat leidt tot een grotere absorptie van zonnewarmte door de bodem. Daarnaast is er ook het fenomeen van de terugtrekkende gletsjers.”

“Dit alles zet een aanhoudende cyclus van opwarming in gang,” zeggen de onderzoekers. “Dat heeft de basis gelegd voor de onevenredige temperatuurstijging die Canada kent.”

Deze problemen hebben in Canada geleid tot meer extreme weersomstandigheden. “De warmere temperaturen kunnen leiden tot frequentere hittegolven en een hoger risico op bosbranden en droogtes in sommige delen van het land,” zeggen de onderzoekers.

“De oceanen zullen minder zuurstofrijk worden. Dat kan het zeeleven schade toebrengen. De aanhoudende inkrimping van de poolkap zal er anderzijds voor zorgen dat delen van de Canadese Arctische Oceaan de volgende decennia tijdens de zomerperiodes grotendeels ijsvrij zullen worden.”

Grimmig toekomstbeeld

Het rapport schetst een grimmig beeld van de toekomst van Canada, getekend door dodelijke hittegolven en zware stortbuien. In het ergste scenario zou het risico op fatale hittegolven een vertienvoudiging kennen. Dat zou gepaard gaan met grote droogtes en massale bosbranden.

West-Canada liet op het gebied van bosbranden de voorbije twee jaar al nieuwe records optekenen. Verder waarschuwen de wetenschappers voor een stijging van de zeespiegel, die in kustgebieden tot een groter overstromingsgevaar zal leiden. Een intensievere regenval zou anderzijds in stedelijke regio’s voor grote wateroverlast kunnen zorgen.

“Tevens dreigt de toegang tot cruciale bronnen van zoet water problematischer te worden,” zegt het rapport nog. “Dat is gedeeltelijk te wijten aan een afname van de sneeuwval tijdens de winterperiodes. Sneeuwreserves vormen tijdens de lente in Canada immers een belangrijke bron van zuiver water. Een groot deel van deze effecten zal de volgende jaren alleen maar sterker worden. Alleen drastische maatregelen kunnen catastrofale ontwikkelingen helpen vermijden.”

Ondanks de waarschuwingen blijft de klimaatverandering ook in Canada een controversieel onderwerp. De Canadese premier Trudeau wil een gericht uitstootbeleid. De Canadese regering heeft zopas een bijkomende klimaatbelasting opgelegd aan de provincies Ontario, Manitoba, Saskatchewan New Brunswick. De provincies weigerden immers op eigen initiatief een heffing te introduceren.

Conservatieve politici beloven echter de klimaatbelastingen te zullen afschaffen indien ze bij de algemene verkiezingen volgende herfst een overwinning behalen. Volgens hen weegt de heffing veel te zwaar op de welvaart van de Canadese burger.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20