Burger steeds meer bezorgd over betaalbaarheid mobiliteit

Burgers maken zich in toenemende mate zorgen over de betaalbaarheid van hun mobiliteit. Dat blijkt uit een studie van het Duitse bedrijf Continental en marktonderzoeker Infas, gebaseerd op een enquête bij meer dan zesduizend burgers in Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, de Verenigde Staten, Japan en China. Een groot deel van de consumenten zegt te vrezen niet meer in staat te zullen zijn om zich nog langer met de auto te verplaatsen wanneer de benzineprijzen nog verder blijven stijgen. Er wordt vaak een tussenkomst van de overheden gevraagd.

“Hoge inflatiecijfers en vooral de snelle stijging van de energieprijzen dreigen de transformatie in de mobiliteit af te remmen”, merken de onderzoekers op. “Duurzame mobiliteit geniet bij een meerderheid van de burgers een toenemende relevantie, maar velen beschouwen milieuvriendelijke oplossingen in de sector momenteel niet als een prioriteit.”

“Daarbij moet worden gewezen naar de hoge prijzen voor elektriciteit, benzine en diesel. De meeste respondenten geven dan ook aan te vrezen dat ze zich niet langer verplaatsingen met een auto zouden kunnen veroorloven indien de brandstofprijzen nog verder zouden oplopen.” In Duitsland zou die grens volgens het onderzoek van Continental op 2,80 euro per liter liggen.

Subsidies

Ook bij de overstap naar een klimaatvriendelijke mobiliteit krijgt het kostenniveau een belangrijke rol. De helft van de respondenten bleek niet bereid om aan een milieuvriendelijk voertuig meer uit te geven dan aan een conventionele auto. Tegelijkertijd gaf 43 procent de hoge kosten aan als reden om zich bij de aankoop van een nieuwe auto op elektrische exemplaren te focussen.

Volgens de overgrote meerderheid van de respondenten zouden overheden daarom meer moeten doen – onder meer met subsidies – om het gebruik van emissievrije voertuigen te stimuleren en vooral om de mobiliteit in het algemeen betaalbaar te houden.

“De deelnemers aan de studie maken heel duidelijk dat de beleidsmakers de noodzakelijk randvoorwaarden voor de realisatie van deze doelstellingen moeten scheppen”, voeren de onderzoekers nog aan.

“Het onderzoek toont dat mensen wereldwijd naar een veiliger, handiger en duurzamer autorijden streven”, beklemtoont Nikolai Setzer, topman van Continental. “Maar al die ambities moeten vooral ook betaalbaar blijven.” De studie stelde vast dat kosten en de nog steeds ontoereikende infrastructuur een belemmering vormen voor een grotere vraag naar milieuvriendelijk transport, vooral op het gebied voor elektrische mobiliteit.

Betaalbaarheid

Ongeveer twee derde van de ondervraagden in Duitsland heeft het gevoel onvoldoende geïnformeerd te zijn over de kosten van de aankoop en het gebruik van een elektrische wagen. Door de torenhoge elektriciteitskosten twijfelt 67 procent over de aanschaf van een auto met een elektrische aandrijving. Daarbij denkt 62 procent dan ook niet zich in de nabije toekomst een elektrische auto te kunnen veroorloven.

De meerderheid van de respondenten vindt het anderzijds wel belangrijk dat de materialen die voor hun auto worden gebruikt, milieuvriendelijk en duurzaam zijn. Tevens wil men dat sociale normen en mensenrechten tijdens de productie, maar ook in de hele toeleveringsketen, worden nageleefd.

Tegelijkertijd toont echter de meerderheid van de respondenten zich niet bereid om voor het inbouwen van hergebruikte of gerecycleerde materialen in hun voertuigen een premie te betalen. Bij het gebruik van brandstoffen uit hernieuwbare energie – zoals duurzame waterstof – wordt eenzelfde reactie gemeld.

“Het onderzoek toont aan dat de consumenten voorstander zijn van de transformatie naar de emissiearme of emissievrije mobiliteit die is gestart en ook bereid zijn om die route te volgen”, beklemtoont Steffen Schwartz-Höfler, verantwoordelijke duurzaamheid bij Continental.

“Tegelijkertijd tonen de resultaten echter dat de consumenten de financiële last van deze transformatie niet alleen willen dragen. Indien het beleid zijn plannen wil realiseren, zullen de nieuwe vormen van duurzame mobiliteit betaalbaar moeten zijn. Alleen dan kan een positieve reactie worden verwacht.”

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20