Brusselse justitie klasseert diefstal en bedreigingen zonder gevolg

Een ‘gruwelijk’ personeelstekort bij het Brusselse gerecht maakt dat diefstallen en bedreigingen zonder gevolg worden geklasseerd.

De voorbije weken heeft het Brusselse gerecht ruim 1.700 dossiers met betrekking tot diefstal zonder gevolg geklasseerd. Erger nog, ook de volgende maanden zullen diefstallen, winkeldiefstallen, bedreigingen en intimidatie systematisch zonder gevolg geklasseerd worden. Dat meldt de Franstalige zakenkrant L’Echo. Op die manier wil men extra mankracht vrijmaken voor zware misdrijven.

Een gruwelijk tekort aan personeel 

De reden voor deze vreemde beslissing? Een ‘gruwelijk’ tekort aan personeel en de onmogelijkheid om deze dossiers te behandelen. 1.700 dossiers zullen dus nooit behandeld worden, met alle gevolgen voor het vertrouwen van de slachtoffers in de rechtsstaat.

Het Brussels parket heeft het bericht niet willen bevestigen, noch ontkennen, maar zegt “gewoontegetrouw geen commentaar te geven op beleidskeuzes.” Wel zegt een woordvoerder dat het aantal gevolgde dossiers in vergelijking met 2014 met 50% is gestegen.

De ratio van gerechtelijke respons – het aantal dossiers dat wordt ingediend én afgewerkt – laat toe de efficiëntie van het gerechtelijk apparaat te meten, een maatstaf waarop ook de politiek wordt afgerekend. Jarenlang al is het Brusselse parket op dat gebied een achterblijver.

Meer dan 1 op elke 2 dossiers die in ons land zonder gevolg geklasseerd werden vanwege ‘een gebrek aan onderzoekscapaciteit’ werden begin jaren 2010 in Brussel ingediend. Vandaag is de situatie iets opgeklaard en gaat het nog over een kwart van alle dossiers. In 2015 ging het over 2.596 dossiers, blijkt uit cijfers die het Ministerie van Justitie online beschikbaar maakt. Andere Belgische steden hebben dat probleem niet of toch veel minder. 

Wat zegt de Europese Commissie?

Ook de Europese Commissie heeft in een recent rapport haar ongerustheid over het gebrek aan gerechtelijke respons op criminele feiten geuit. Volgens dat rapport van de CPEJ scoort geen enkel EU-land slechter inzake het aantal ingediende klachten en het aantal klachten dat uiteindelijk voor een procureur belandt. In 2014 ging het om 4,16%, terwijl in landen als Nederland, Denemarken en Litouwen sprake is van meer dan 50%. Wel wordt opgemerkt dat die cijfers een vertekend beeld geven omdat ons land vaker inzet op bemiddeling en het treffen van schikkingen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20