Britten denken aan nieuw nucleair netwerk met 16 kleinere kerncentrales

Het Verenigd Koninkrijk investeert mogelijk in een nieuwe generatie kerncentrales. Een consortium onder leiding van motorenbouwer Rolls-Royce heeft aan de Britse regering immers een plan voorgelegd om in totaal zestien kleine nucleaire reactoren te bouwen.

Elke centrale zou 440 megawatt elektriciteit moeten opleveren. Dat komt overeen met de energiebehoefte van een stad met ongeveer 600.000 inwoners.

Het Small Modular Reactor Consortium (SMR), de initiatiefnemer van het project, zegt dat deze kleine kerncentrales aanzienlijke voordelen kunnen opleveren en de Britse industrie bovendien nieuwe exportmogelijkheden zouden kunnen aanbieden.

Klimaat

Het SMR Consortium bestaat naast Rolls-Royce uit de bedrijven Assystem, Atkins, BAM Nuttall, Jacobs, Laing O’Rourke en TWI Global, samen met het National Nuclear Laboratory en het Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre.

De Britse regering heeft al duidelijk gemaakt dat nieuwe kernenergie essentieel zal zijn indien het land zijn klimaatdoelstellingen – een nuluitstoot tegen het midden van de eeuw – wil halen. Maar daarbij rijzen een aantal zware knelpunten.

Het Verenigd Koninkrijk telt momenteel zeven kerncentrales, die samen ongeveer 20 procent van de Britse elektriciteitsvoorziening leveren. Tegen eind dit decennium zullen echter zes sites worden stilgelegd. De laatste centrale zal vijf jaar later zijn deuren sluiten. Er moeten dus een aantal nieuwe energiebronnen worden gecreëerd. Volgens Tom Samson, topman van het SMR Consortium, kunnen kleine modulaire kernreactoren daarbij een interessante optie zijn.

‘Klassieke kerncentrales moeten ter plaatse worden gebouwd,’ betoogt Samson. ‘Dat vergt een complexe en dure organisatie. Modulaire reactoren laten echter toe dat de verschillende componenten in de fabrieken van gespecialiseerde fabrikanten worden gebouwd en vervolgens voor een assemblage naar de site van de centrale worden gebracht.’

Een modulaire reactor zal volgens Samson ongeveer 2 miljard pond kosten. De jongste Britse kerncentrale – Hinkley Point in Somerset – vergde een investering van ongeveer 22 miljard pond. Die centrale levert ruim 3 gigawatt elektriciteit.

Export

Het SMR Consortium zegt over een periode van twintig jaar de bouw van zestien kleine modulaire reactoren te plannen. Tijdens de eerste fase van die werken zouden volgens Samson ongeveer 6.000 banen kunnen worden gecreëerd. ‘Dat kan een belangrijke economische impuls worden voor de regio’s waar de componenten van de reactoren worden gebouwd,’ zegt hij.

Op langere termijn zou de activiteit volgens hem voor een tewerkstelling van 34.000 mensen kunnen zorgen. Het consortium voegt eraan toe dat de technologie tevens tot een belangrijk Brits exportproduct zou kunnen uitgroeien.

Volgens het SMR Consortium zouden de eerste reactoren over tien jaar operationeel kunnen zijn. Er zouden twee installaties per jaar kunnen worden gebouwd en opgeleverd.

Er is echter ook sterke weerstand tegen het project. ‘Indien de Britse regering nieuwe technologie wil inzetten om de klimaatverandering aan te pakken, kan er beter worden geïnvesteerd in waterstof of geothermische bronnen,’ zegt Doug Parr, hoofdwetenschapper van de milieuvereniging Greenpeace.

Critici merken verder op dat nieuwe concepten in de kernenergie de neiging hebben om sterke vertragingen op te lopen en meestal ook veel meer blijken te kosten dan vooraf wordt beweerd.

Het is volgens tegenstanders ook de vraag of er over tien jaar nog wel vraag zal zijn naar deze nucleaire technologieën. ‘Op dat ogenblik zal op de markt wellicht betere hernieuwbare energie – met een sterkere opslagcapaciteit dan vandaag – beschikbaar zijn,’ merken zij op.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20