Britse gezinnen gaan zwaar gebukt onder energiecrisis; slechtste cijfers van West-Europa

In West-Europa worden de gezinnen in geen enkel land harder door de energiecrisis getroffen dan in het Verenigd Koninkrijk. Bij de impact van de problemen is bovendien de kloof tussen rijke en arme gezinnen in het Verenigd Koninkrijk groter dan in alle andere landen in de regio. Dat blijkt uit een analyse van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 

Het fenomeen moet volgens de onderzoekers van het internationale muntfonds worden toegeschreven aan de grote Britse afhankelijk van gas voor de verwarming van woningen en de opwekking van elektriciteit.

Dit maakt het land bijzonder gevoelig voor de sterke stijging van de gasprijzen die door de oorlog in Oekraïne wordt veroorzaakt. Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk de minst energiezuinige woningen van West-Europa.

Onvoldoende

In het Verenigd Koninkrijk verliezen de huishoudens dit jaar 8,27 procent van hun totale gezinsbudget aan de hogere energiekosten. Daarna volgen Nederland (8,25 procent), Malta (7,44 procent), Denemarken (6,52 procent) en Griekenland (6,51 procent).

België staat met een verlies van 6,05 procent in deze rangschikking op een zesde plaats. Wanneer naar de volledige Europese Unie wordt gekeken, worden alleen in Estland en Tsjechië de gezinnen zwaarder door de energiecrisis getroffen dan in het Verenigd Koninkrijk.

“Er heerst een grote consensus over de mogelijke oplossingen die kunnen worden aangereikt”, merken experts op. “Er moet ingezet worden op een grootschalig en snel isolatieprogramma en een snellere uitrol van windenergie en zonnekracht voor de opwekking van goedkopere elektriciteit.”

“Ook moeten gezinnen gedurende een korte tijd bij de betaling van de energierekeningen financiële ondersteuning genieten. De Britse regering heeft het voorbije decennium echter onvoldoende inspanningen gedaan om isolatieprogramma’s te lanceren. Onshore windenergie werd bovendien uitgesloten.”

Noordzee

Er moet in het Verenigd Koninkrijk ook rekening worden gehouden met een groot verschil in draagkracht. “De 10 procent armste gezinnen zullen er dit jaar 17,8 procent van hun budget aan energie moeten besteden”, voeren de onderzoekers daarbij aan. “Bij de 10 procent rijkste huishoudens daalt dit aandeel tot 6,1 procent.”

“In geen enkel Europees land wordt een grotere kloof opgetekend. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich Nederland, waar slechts een kloof van 2,5 procent werd geregistreerd.” In België besteden de 10 procent armste gezinnen 10,4 procent van hun budget aan energie. Bij de 10 procent rijkste huishoudens van het land valt dat cijfer terug tot 5,6 procent.

Het rapport wijst er nog op dat in het Verenigd Koninkrijk 85 procent van de woningen door gas worden verwarmd. Dat is een gevolg van de exploitatie van gasvelden in de Noordzee. In Frankrijk en Duitsland worden daarentegen minder dan 50 procent van de huizen door gas van verwarming voorzien.

In het Verenigd Koninkrijk wordt bovendien 40 procent van de elektriciteitsvoorziening door gas gegenereerd, tegenover 15 procent in Duitsland en amper 6 procent in Denemarken. Tenslotte wordt ook gewezen op een gebrekkige energie-efficiëntie van de Britse woningen. Daarbij wordt er opgemerkt dat woningen in het Verenigd Koninkrijk drie keer meer warmte verliezen dan in Duitsland.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20