Britse bedrijven willen personeel microchippen

In Groot-Brittannië is er commotie ontstaan over plannen van bedrijven om personeel in te zetten met microchips om de beveiliging te verbeteren. Het British Trade Union Congress (TUC) en de Confederation of British Industry (CBI) hebben alarm geslagen en zeggen bezorgd te zijn over de technologie die wordt gebruikt voor controle en micromanagement.

“Het Britse bedrijf BioTeq, dat implantaten aanbiedt aan bedrijven en particulieren, heeft in Groot-Brittannië al 150 ingrepen uitgevoerd,” zegt de Britse krant The Guardian. “De minuscule chips, die in het vlees tussen duim en wijsvinger worden aangebracht, lijken op de implantaten voor huisdieren. Ze stellen mensen in staat hun voordeur te openen, toegang te krijgen tot hun kantoor of hun auto te starten met een zwaai van hun hand. De chips kunnen ook medische gegevens opslaan.”

Ongemakkelijk

Biohax, een Zweedse sectorgenoot van Bio Teq, zegt in gesprek te zijn met diverse Britse juridische en financiële bedrijven die aan hun werknemers de plaatsing van een microchip zouden willen aanbieden.

De Confederation of British Industry, die 190.000 Britse bedrijven vertegenwoordigt, toont zich echter verontrust over het vooruitzicht. “Hoewel technologie de manier waarop we werken verandert, zorgt dit verhaal toch voor een ongemakkelijk gevoel,” aldus de werkgeversorganisatie.

Ook het Trade Union Congress benadrukte bezorgd te zijn dat personeel gedwongen zou kunnen worden om een chip te laten plaatsen. Frances O’Grady, algemeen secretaris van de vakbond, zegt weet te hebben van werknemers die zich zorgen maken dat hun werkgever de technologie zou willen gebruiken voor controle en micromanagement, waardoor de privacy in het gedrang zou kunnen komen.

“Microchips zou bazen nog meer macht en controle geven over hun werknemers,” zegt O’Grady. “Aan het concept zijn duidelijke risico’s verbonden. Werkgevers mogen die vragen niet negeren en mogen het personeel niet onder druk zetten om een chip te laten plaatsen.”

Steven Northam, oprichter van BioTeq, beweert dat de meeste ingrepen in opdracht van particulieren zijn gebeurd, hoewel gewag wordt gemaakt van een aantal financiële instellingen en ingenieursbureaus die eveneens bij medewerkers chips hebben laten plaatsen. Het bedrijf heeft zijn technologie inmiddels ook al uitgevoerd Spanje, Frankrijk, Duitsland, Japan en China.

Beveiliging

De chip kost tussen 70 pond en 260 pond per persoon. Northam zelf en alle directeuren bij BioTeq hebben een chip laten plaatsen. Jowan Österlund, de oprichter van Biohax, vertelde dat zijn microchips, die elk 150 pond kosten, financiële en juridische bedrijven kunnen helpen de beveiliging te verbeteren. “Deze ondernemingen werken met gevoelige documenten,” betoogt hij.

“De chips zouden hen in staat stellen om de toegang die content duidelijk af te bakenen. Wanneer grote bedrijven de technologie aan hun personeel voorstellen, zal een positieve respons van 15 procent nog altijd leiden tot een grote groep werknemers die geen fysieke identificatiepas meer nodig hebben.”

Vorig jaar werkte Biohax al samen met het Amerikaanse bedrijf Three Square Market, dat daarmee de eerste onderneming van de Verenigde Staten werd dat zijn medewerkers, op vrijwillige basis, aanbod een microchip te laten plaatsen. Biohax zegt in totaal al ongeveer vierduizend mensen van een microchip te hebben voorzien.

Het merendeel van de ingrepen gebeurde in Zweden, waar onder meer werd samengewerkt met het nationale treinbedrijf Statens Järnvägar. Het bedrijf ziet de technologie als een mogelijkheid om het gebruik van treintickets af te schaffen, aangezien de microchips onder meer een afhandeling van de reiskosten voor hun rekening zouden kunnen nemen.

Voorstanders van de technologie beweren dan ook dat de chips vele aspecten van hun leven zullen vergemakkelijken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20